Demonteren En Monieren

Overtuig U voor iedere handeling dat de kamer en het magazijn leeg zijn.

Breng de grendel in de sluitstand (naar voren).

Neemt het wapen in de linkerhand, steun met de kolf op het dijbeen en trek de loop naar beneden om de weerstand van de terugstootveer te overwinnen. Schroef met de rechterhand de sluitdop van het voorhout los (afb. 11). Laat ver-volgens de loop en het voorhout van zelf naar boven komen door geleidelijk de linkerhand omhoog te brengen. Opmerking verdient dat men het losmaken van de loop kan vergemakkelijken door de grendel iets naar achteren te trekken (speciaal voor geweren van kaliber 20).

Om de loop weer te monteren gaat men in de omgekeerde volgorde te werk, terwijl men zorgt dat de rand van het voorhout goed komt te rüsten in de uitspa-ring van het huis. Nadat de sluitdop is aangedraaid mag geen enkele speling meer bestaan tussen het huis en het voorhout.

MUNITIE

ONDERHOUD

HERKENNINGSTEKENEN

Met het geweer kaliber 12 kan men

Patronen 2 1/2", 2 5/8", 2 3/4" Schieten met Starsluiting of met afsluitplaatje. De lengte van de gesloten patroon mag niet minder bedragen dan 55 mm en geopend niet meer dan 65 mm.

Met het geweer kaliber 12 Magnum kan men alleen 3" Magnum patronen Schieten waarvan de lengte, wanneer de patroon gesloten is, niet minder bedraagt dan 65 mm en geopend niet meer dan 69,5 mm.

Met het geweer kaliber 16 kan men patronen 2 5/8" en 2 3/4" met Starsluiting, 2 1/2" met afsluitplaatje en 2 3/4" Amerikaanse schiefen. De lengte van de gesloten patroon mag niet minder bedragen dan 57 mm en geopend niet meer dan 63,5 mm.

Met het geweer kaliber 20 kan men

2 5/8"en 2 3/4" met Starsluiting. 2 1/2" Amerikaanse patronen schiefen. De lengte van de gesloten patroon mag niet minder bedragen dan 57 mm en geopend niet meet dan 63,5 mm. Alle goed courante patronen moeten het geweer onberispelijk laten werken. Wij raden U echter in Uw eigen belang aan Légia en Browning patronen te ge-bruiken, die volgens de modernste methoden gemaakt zijn.

Het is voldoende de loop te reinigen na het schiefen ten einde roest en corrosie te voorkomen.

Het verdient aanbeveling zeer weinig olie te gebruiken doch van zeer goede kwaliteit. Olie de wrijvingsvlakken licht in en voorkom, dat zieh een teveel aan olie kan afzetten op het mechanisme, waarin nu en dan resten onverbrand kruit doordringen en aanleiding zouden kunnen zijn van vervuiling, die voor de goede werking van het wapen nadelig zijn.

Het terugstootmechanisme moet van tijd tot tijd gereinigd en licht geolied worden. Men moet de magazijnbuis nooit geheel drogen, want een lichte oliefilm is noodzakelijk om een goede werking te verzekeren.

De olie die gebruikt wordt voor het terugstootmechanisme moet van goede kwaliteit zijn, want de oliesoorten die bij koud weer Stollen of die gomachtige resten achterlaten kunnen de terugstoot-condities wijzigen.

Het kaliber en de boring van de loop zijn duidelijk op het bovenachtereinde daar-van aangegeven. De boring is aangeduid door de volgende tekens:

Full choke * 1/4 choke

Was this article helpful?

0 0

Post a comment