Een jachtwapen is geen speelgoed om

te beginnen moet het steeds behandeld worden alsof het geladen is, dus met de loop gericht naar de grond of naar de hemel, maar nooit horizontaal. Laat Uw geweer nooit onder het bereik van kinde-ren, die graag overal aankomen. Rieht nooit op andere mensen, zelfs niet voor de aardiheid. Uw eigen veiligheid en die van Uw omgeving hangen af van Uw voorzichtigheid.

Vermeng geen patronen van verschil-lend kaliber: het is het beste middel om het uit elkaar springen van de loop door onverwachte oorzaak te voorkomen.

Ontlaad Uw geweer bij het verlaten van het schietterrein. Zet het veilig gedu-rende de jacht.

Zorg goed voor Uw geweer: tracht het niet onnodig te demonteren. Schiet het niet af als de kamer leeg is. Laat het noodzakelijke onderhoud verzorgen door een bekwame wapenhandelaar.

ONDERDELENLIJST

* 1/2 Grendelhuis gemonteerd met de buis van de 34A

terugstootveer (voor de geweren met 34B/38

Engelse kolf). 39

•1/2 Grendel huis gemonteerd met de buis van de 40

terugstootveer {voor de geweren met pistoolkolf).

5 Magazijnbuis (voor 5 schools).

— Magazijnbuis (voor 3 schoots).

6 Magazijnveerdeksel.

7 Magazijnveer (voor 5 schoots).

— Magazijnveer (voor 3 schoots).

8 Bevestigingsring van de magazijnveer. * 41P/54

GRENDEL KOMPLEET

9 Grendel. 42

10 Grendelblok. _

11 Drijtstang. 42p

12 Drijfstangas. 43

13 Slagpin. 44

14 Pen van de slagpin. 45

15 Patroontrekker links. 46

16 Veer van de patroontrekker links. 49

17 Pen voor de patroontrekkers. 50

18 Patroontrekker rechts. 51 53 Veer van de patroontrekker rechts en van de 52

veiligheidspal (2 stuks) (voor kal. 12 en 12 53

magnum). STA 146

STA 147 Veer van de patroontrekker rechts (kal. 16 en 55

53 Veer van de veiligheidspal (kal. 16 en 20 : 57p

20 Handel. gTA 47

21 Grendelblokstopper. STA 28

22 Veer voor idem. 60P

23 Pen voor idem. 60

24 Sluitveer. 61

25 Sluitveergeleider. 61 C 12M

26 Sluitveerhouder. 61 A

28 Patroonstopper. 62

29 Veer voor idem. 62 C 12M

• 32/33 Transporteurpal kompleet met veer. • 54.70

Transporteur, voorgedeelte. Transporteur, achtergedeelte kompleet. Transporteurschroef (2 sluks). Transporteurveer.

TREKKERBEUGEL KOMPLEET

Trekkerbeugel voorzien van pen voor de veiligheidspal (voor geweren met pistoolkolt). Trekkerbeugel met pen voor de veiligheidspal (voor geweren met Engelse kolf). Pen van de trekkerveer. Veiligheid (voor rechtsschutter). Veiligheid (voor linkschutter). Veiligheidsklemkogel. Trekker. Trekkerpen. Trekkerveer. Haan. Haanpen. Haanveer.

Schroef voor haanveer. Veiligheidspal.

Veer voor veiligheidspal (kal. 16 en 20).

Veergeleider voor nr. 53.

Voorste trekkerbeugelschroel.

Achlerste trekkerbeugelschroel.

Engelse kolf.

Pistoolkolf.

Kolfplaat.

Kolfplaatschroef (2 stuks). Kruisschroef van de Engelse kolt. KruisschroSf van de pistoolkolf, Terugstooveer (kal. 12 - 16 • 20). Terugstootveer (voor kaliber 12 Magnum). Stelring (kal. 12 - 16 - 20 : 1 stuk). Stelring (kal. 12 Magnum : 3 stuks). Remring (kal. 12 - 16 - 20 : 1 stuk). Remring (2 stuks) voor kaliber 12 Magnum. Veer voor remring (kal. 12). Veer voor remring (kal. 16 en 20). Loop kompleet (kal. 12).

69TA Veer voor 69T (kal. 12M)

68B Stopknop voor uitwerper 69T (kal. 12M - 16

70 Klinknagel voor uitwerper voor kal. 12. STA 50 Korrel (lang voor kal. 12 en 16, kort voor kal.

• 71/71A B C Voorhout kompleet (voor 5 schoots). — Voorhout kompleet (voor 3 schoots).

• 72/76 Sluitdop met riembeugel.

• STA 22/23/24 Riembeugel kompleet.

78 Magazijnstopper

79 Veer voor idem.

80 Schroef voor veer nr. 79. 82 Contraschroef (5 stuks).

STA 72 Pen voor patroontrekkerveer (kal. 16 en 20).

• De met een sterretje gemerkte onderdelen worden alleen kompleet gemonteerd geleverd.

Wij verzoeken bij het bestellen van reserveonderdelen vol-gende gegevens nauwkeurig op le geven :

— het nummer, het kaliber en het type van het geweer;

— het type van de kolf: Engels of pistool;

— de capaciteit van het magazijn ;

— hel nummer en de nauwkeurige omschrijving van de ver-langde onderdelen ;

en wanneer het de loop betreft:

— het type : zonder bies of met geventileerde bies.

Français : p. 3-6 / Nederlands : blz. 7-10 / Deutsch : S. 15-18 / Italiano : p. 19-22 / Español : p. 23-26

ENGLISH

Was this article helpful?

0 0

Post a comment