Opbergen

Als principe moet u aanhouden uw wapens en munities afzonderlijk op te bergen, buiten het bereik van kinderen.

Berg uw buks op een droge en enigszins ver-luchte plaats op, ver verwijderd van sterke warm-tebronnen zodat het hout geleidelijk aan het eventuele vocht verliest, zonder te vervormen of te barsten.

Het wapen mag slechts in een foedraal worden opgeborgen wanneer beide volkomen vochtvrij zijn.

De veren zijn voorzien om onder spanning te blij-ven staan, zelfs tijdens een periode van längere duur; het is dus niet nodig om de ontstekings- en ejectorhanen te ontspannen. Munities worden ideaal opgeborgen op een tem-peratuur van 21 °C en in een niet al te droge omgeving (60% vochtigheidsgraad)

Was this article helpful?

0 0

Post a comment