De Browning Express Buks

De buks die U zieh zo juist heeft aangeschaft, is het wapen bij uitstek voor de drijfjacht op groot Europees wild.

Afgezien van zijn speeifieke hoedanigheden van een drijfjachtwapen, waartoe met name een opmerkelijk evenwichtig in de hand liggen en een moeiteloos schouderen behoren, vertoont deze buks alle kenmerken die aan de Browning wapens eigen zijn: uitstekende precisie, grote veiligheid bij het gebruik, betrouwbaarheid en stevigheid tegen alle omstandigheden opgewassen en een optimaal gewicht.

Dit sterk gespecialiseerde wapen is in de aller-eerste plaats voor de doorgewinterde jager bes-temd. Om een maximum aan diensten te bewijzen, moet het onder de omstandigheden gebruikt worden waarvoor het ontworpen en gefabrieeerd werd.

Deze handleiding — waarvan wij U een aandach-tig lezen vöör ieder gebruik aanbevelen — heeft een tweeledig doel voor ogen : U beter kennis doen maken met uw Express buks en U inlichtingen geven over de eenvoudige doch voor het onder-houd onmisbare operaties waardoor U ten volle van uw buks gedurende zeer talrijke jaren kunt profiteren.

+1 0

Post a comment