Proefbank Herstal

Het Browning 25 geweer vormt één van de zuiverste meesterwerken van een weergaloze verbeeldings-kracht : de betroning van het leven van een groot uit-vinder, het technisch testament van een onvergelijke-lijk meester : John Moses Browning.

Fabrique Nationale Herstal. erfgename van het over de hele wereld befaamd Luikse ambacht, heeft voor u dit schitterende geweer verwezenlijk, met eerbiediging van de grote traditie in de wapensmeedkunst..

De superposé Browning 25 biedt ;

- een uitgebreide reeks speciale modellen, perfekt aan de verschillende jacht- en schietmelhoden aan-gepast. Evenwicht en gewicht vormden in het bijzon-der het voorwerp van en nauwgezette zorgvuldig-heid;

- een stevigheid die zijn faam heeft gevestigd. Tijdens het fabrikageproces, heeft dit geweer talrijke kontro-lebehandelingen ondergaan met het oog op het waarborgen van de kwaliteit en de precisie van de onderdelen; hieraan moeten dan nog aile met de hand uitgevoerde verrichfingen worden toegevoegd waarmee een uitstekende samenbouw wordt verze-kerd.

De aan de basculageoperaties bestede zorgen (dat wil zeggen, de paswerking van lopen en bascule) alsmede aan de uitvoering van de draagvlakken van de grendel en de terugslagvlakken, vormen fundaméntele elementen die de lange levensduur van de Browning superposés waarborgen;

- een grote veiligheid bij het gebruik, onder andere als resultaat van het zeer bestudeerde evenwicht van de interne onderdelen. Haanblokjes en hanen zijn bijzonder goed aangehecht. Bovendien blijft het trekkermechanisme onwerkzaam zolang het wapen niet is vergrendeld. De bijzonder strenge selektie van de staalsoorten en een oordeelkundige keuze van de Franse notehout-soorten, niet alleen wegens hun gewicht en stevigheid doch ook wegens hun aspekt, verlenen uw wapen een persoonlijk en uitzonderlijk karakter dat aan de browning wapens eigen is.

Uw Browning 25 werd aan de werkings-, juistheidsen rendementstests onderworpen, in overeenstemming met de specifikaties van Fabrique Nationale Herstal. Het wapen onderging bovendien de speciale proef op de Proefbank voor Vuurwapens te Luik. (1.200 bar in kaliber 12 en 1.400 bar in kaliber 20, ofwel bijna twee-maal de door de in de handel verkrijgbare patronen ontwikkelde maximum druk)

Met een minimum aan verzorging zal uw Browning 25 geweer u zeer talrijke jaren lang voldoening schenken. Alvorens het voor de eerste maal te gaan gebruiken, raden wij u aan om aandachtig de enkele hiernavolgende instrukties te lezen.

Was this article helpful?

0 0

Post a comment