Draagvlakken

De draagvlakken van de lopen en de bascule werden bijzonder zorgvuldig tot stand gebracht : deze speien een fundaméntele rol in de levensduur van een geweer Alle draagvlakken waarop de wrijving en de druk-krachten bij het openen of het sluiten van het wapen worden uitgeoefend, moeten steeds perfekt rein en lichtjes gesmeerd zijn.

Tevens wijzen we op de kamer van de lopen. de haken en hun terugslagvlakken, het Scharnier, de uitwerpers, de stuurmeenemer van het spanhefboompje en voor de bascule : de zijkanten, de grendel, de lagers van de haken, het spanhefboompje, de scharnieras en de zwenkvlakken bascule-voorhout (fig. 13). Niet teveel olie aanbrengen; dit kan een stofnest vor-men terwijl het hout erdoor zou kunnen worden opge-zwollen.

Was this article helpful?

0 0

Post a comment