Kern Van De Lopen

Elke keer wanneer geschoten is. moeten de lopen worden onderhouden. Maak de lopen van het geweer los en vergrendel het voorhout Verstuif Legia Spray in el-ke loop en laat het produkt enkele minuten lang inwer-ken. Breng via de kamers een stok naar binnen, voor-zien van een van tevoren met olie doordrenkte wisser om het vuil los te weken. Eventueel extra aandacht be-steden aan de aansluiting tussen kamer en kern, voor-al indien u patronen gebruikt waarvan de lengte minder is dan die van de kamer waardoor op dit punt een af-zetting van plastic wordl begunstigd. (Indien nodig. kunt u een met aceton doordrenkte doek erdoor halen om het plastic op te lossen). Vervolgens met een fla-nellen lap reinigen en deze net zo lang verwisselen tot er geen vuil meer vastkleef.

Wanneer de kern onberispelijk is, een lichtjes met olie doordrenkte flanellen lap door de lopen trekken om deze van binnen tot een volgend gebruik te beschermen.

Indien u de optie «van binnen verchroomde lopen» heeft gekozen. wordt het reinigen hierdoor vergemak-kelijkt maar het moet wel worden gedaan. De chroom-laag vertraagt het optreden van roestvorming maar verhindert het niet altijd.

Was this article helpful?

0 0

Post a comment