Onderhoud

Uw Browning 25 vraagt een minimum aan verzorging om u talrijke jaren lang algehele voldoening te schenken. Deze verzorging. die binnen het bereik van ieder-een ligt, begint met een voorzichtig en nauwkeurig härteren van het geweer : het nooit ruw behandelen. Na elk gebruik, uw geweer reinigen en oliën. Wat dit betreft. kunnen wij niet voldoende aanbeleven slechts een goede dunne wapenolie te gebruiken. Oliën met driedubbele werking reinigen, smeren en beschermen, zoals Legia Spray en enkele andere goede merken. Alle andere vette Produkten mögen volstrekt niet worden ge-bruikt. Browning stelt een biizonder doeltreffende reini-gingskit tot uw beschikking.

Was this article helpful?

0 0

Post a comment