Opbergen

Uit principe moet u uw wapen en munities op afzonder-lijke plaatsen en buiten het bereik van kinderen opber-gen.

Plaats uw geweer op een droog en matig verlucht plek-je. ver verwijderd van sterke warmtebronnen, zodat het hout het eventueel opgenomen vocht verliest zonder daarbij te worden vervormd of te gaan scheuren Het wapen mag pas in een foedraal worden opgebor-gen nadat beide volledig vrij van vocht zijn.

De veren zijn opgezet om onder spanning te kunnen blijven staan zonder dat zi) hierdoor aan kracht inboe-ten. zelfs voor längere duur: het is dus niet nodig om de ontstekings- en uitwerphanen te ontspannen De munities worden ideaal opgeborgen bij een tempe-ratuur van 210 C en in een niet al te droge omgeving (+ 60% vochtigheidsgraad).

Was this article helpful?

0 0

Post a comment