Selektieve Enkele Trekker

Kombinatie keuzenok - veiligheid

Uw Browning 25 is een geweer met dubbele trekker of enkele selektieve trekker met mechanische werking. Hiermee kunnen twee schoten zeer snel achtereen worden afgevuurd. Onmiddelijk nadat het eerste schot is afgevuurd, zorgt het enkele trekkermechanisme er-voor dat de tweede loop automatisch ter beschikking komt. zelfs wanneer het geweer bij het afvuren van het eerste schot ketste.

Met de veiligheidsnok bovenop de basculesteel kan zowel de onderste als de bovenste loop voor het afvuren van het eerste schot worden geselekteerd en het wapen op veilig worden gezet Het geweer staat op veilig wanneer u met de duim de nok naar achter heeft getrokken (naar de kolf toe) waardoor een «S» op de basculesteel zichtbaar wordt (fig. 1). Het plaatsen van de nok naar links, waarbij een «O», zichtbaar wordt, of naar rechts, een «U», bein-vloedt niet het op veilig zetten. Dit geeft enkel aan dat door het terugdrukken van de nok naar voren, de bovenste loop (Over) (fig. 2) of de onderste loop (Under) (fig. 3) wordt geselekteerd om hiermee het eerste schot af te vuren; dit maakt een snelle keuzebepaling van het ge-wenste rendement op een gegeven schootsafstand mogelijk, afhandelijk van de boring en de gebruikte munitie.

Het op veilig zetten van de Browning 25 gebeurt met de hand, of automatisch zodra de sleutel wordt geopend indien u de optie "automatische veiligheid» heeft ge-kozen.

Houd het wapen steeds op veilig, behalve om te Schieten.

Was this article helpful?

0 0

Post a comment