Sluitsleutel

De sluitsleutel werkt in op de grendel die bijzonder nauwkeurig op de loophaken is afgesteld. Ter hoogte van de grendel werd een sluitreserve voorzien waar-door een uitstekende vergrendeling van de lopen ge-durende talrijke jaren wordt verzekerd. Hierdoor is het nadelig voor de draagvlakken van de grendel en de haken om het teruglopen van de sleutel bij het sluiten van het wapen met de duim te benadruk-ken; het is beter de sleutel uit eigen beweging naar zijn plaats te laten terugkeren en probeer niet deze verder naar voren te drukken.

De hoek die de sluitsleutel met de lopen maakt, is nor-maal en wijst erop dat er een reserve bij de vergrendeling is.

Was this article helpful?

0 0

Post a comment