Uiteennemen

a. Na u ervan te hebben overtuigd dat er geen enkele patroon meer in de kamer is achtergebleven, het geweer sluiten.

b. Ontgrendelen en het voorhout naar voren brengen (zie Samenvoegen, 2).

Nagaan of de stuurmeenemer zijn lager heeft verla-ten, c. Terwijl u de kolf stevig onder de arm vasthoudt. het geweer openen en voorzichtig de lopen van de bascule losmaken. De meenemer weer tussen de haakjes invoeren en het voorhout vergrendelen om te voorkomen dat het wordt beschadigd.

Opmerking

Indien nodig, kan het voorhout van het lopen paar worden losgemaakt door de schroef van het plaatje los te draaien en het plaatje terug te trekken (36) (fig. 12). Daarna kan ermee worden volstaan het voorhout voorzichtig naar voren te schuiven en het van de lopen te verwijderen.

Niet verdergaan met het demonteren van uw geweer !

Beperkt u tot het verwijderen van de lopen, en eventu-eel van het voorhout, hetgeen voor het normale onder-houd voldoende is. leder verder doorgevoerd demonteren, moet aan een vakbekwame wapenhandelaar worden toevertrouwd.

Was this article helpful?

0 0

Post a comment