A celtvcso bellftsa a fegyverhez

A Victory Diarange M3 -12x56T* celtävcsövek hozzäigazftäsät a fegyverhez, vagyis a korrekciot a talälati pont helyzetenek elteresei mellett, a kattanäsos reteszeles teszi lehetove az iränyzek magas-säg- es oldalbeällftäsänäl. Az eljäräs a következo:

a) Az irányzékot a védosapkák (1) lecsavarása után magasságban a (11) oldalirányban pedig a (12) szabályozógomb elforgatásával lehet állítani.

A Victory Diarange M3 -12x56T* céltávcsoveknél 1 kattanás 100 m-en 1 cm-nek felel meg.

Ha a fegyver túl mélyen hord, ehhez felfelé kell a lovést korrigálni („H" irányban), ami a szabályozógomb (11) egy az óramutató járásával megegyezö irányban torténo elfordításának felel meg. Ha a fegyver túl magasan hord, ehhez lefelé kell a lovést korrigálni, ami a szabályozógomb (11) egy az óramutató járásával ellenté-tes irányban torténo elfordításának felel meg. Ha a fegyver balra hord, ehhez jobbra kell a lovést korrigálni („R" irányban), ami a szabályozógomb (12) egy az óramutató járásával megegyezö irányban torténo elfordításának felel meg. Ha a fegyver jobbra hord, ehhez balra kell a lovést korrigálni, ami a szabályozógomb (12) egy az óramutató járásával ellentétes irány-ban torténo elfordításának felel meg.

b) A fegyver belovése után emeljék ki a magasság ill. oldalirány szabályozó gombot (11 ill. 12) felfelé a fogazásból, és a fej (13) nulla jelolését a céltávcso házán lévo indexnyíllal (14) hozzák fedés-be. Helyezzék vissza a szabályozógombot (11 ill. 12) lefelé a foga-zásba. Az indexnyíl segítségével az irányzék eredeti helyzetét állít-hatják vissza késobbi beállítások (más távolságok vagy kísérletek) után.

c) Ne feledjék: A fedél (1) csavarjait ismét meghúzni.

A Victory Diarange M3 -12x56T* céltávcso úgy van megszerkeszt-ve, hogy az irányzékszabályozás mükódtetésekor magának az irányzéknak az elmozdulását nem lehet észrevenni. Az irányzék minden szabályozásnál a kép kozepén marad! A precíz mechanikának koszonhetoen precízen utána vezeti az irányzékszabályozó lézer adóját és vételét.

A céltávcsovet az irányzékkal a szabályozó tartomány és a fej (11 és 12) nulla jelolésének (13) kozepén az indexnyíllal (14) fedésben szál-lítják. Ezt a kezdeti beállítást felfelé és lefelé ill. jobbra és balra a kovetkezo táblázatban található tartományok felén túl állíthatják be.

0 0

Post a comment