Tartalomjegyzek

Fontos biztonsägi utasftäsok:

A celtävcsö az IEC 60825-1; 2002 szerint 1-es osztälyu lezer. Rendeltetesszeru hasznälat eseten a veszelyeztetes kizärt.

Oldal

1 Fontos biztonsägi utasitasok

2 A telep behelyezese es csereje

3 Az iranyzek elessegenek beallitasa

4 A nagyitas valtoztatasa

5 Iranyzek

6 Iranyzekvilagitas

7 Tavolsag merese

8 A celtavcso felszerelese

9 A celtavcso beallitasa a fegyverhez

10 Tömitettseg

11 Iranyzek-gyorsbeallito

12 Gondozas es karbantartas

13 Müszaki adatok

14 Potalkatreszek es tartozekok

76 76

A celtävcsövön keresztül ne nezzenek a napba vagy lezer fenyforräsba!

Kerjük, hasznälat elött gyozodjenek meg, hogy a celtävcso kifogästalanul müködik!

Azon ättekintve vizsgaljak meg, hogy az optika tiszta, zavarmentes kepet eredmenyez!

Az iränyzek helyes beällftäsät vizsgaljak meg probalövesekkel!

■ A telep behelyezese es csereje

A Victory Diarange M3 - 12x56T* celtävcso energiaellätäsät CR 123A tfpusu lfcium elem szolgältatja.

A telep (CR 123A tfpus) behelyezesekor ill. kicserelesekor vegyek le balra (az ora mutato järäsäval ellentetes iränyban) forgatva a fedelet (4). A behelyezett telep (9) a pozitfv sarka nezzen felfele (Fig. 3). Majd csavarozzäk vissza a fedelet (4). Ügyeljen a tömfto-gyürü (10) megfelelo elhelyezesere es jo ällapotära. Ha a tömfto-gyürü megserült, csereljek ki.

Ha a telep lemerüloben van, ezt a fenyiränyzek es a kepernyo villo-gäsa jelzi.

A celtävcso hosszabb idejü hasznälati szünete eseten ajänlatos a telepet kivenni, fgy megelözhetö a kilepo telep-folyadek ältal keletkezo kär.

Az iränyzekelesseg-beällftäsa az okulär (3) elforgatäsäval törtenik. igy az iränyzek a beällftäst követoen teljes nagyftäsi tartomänyban ugyanolyan eles marad.

A Victory Diarange M3 -12x56T* modellnel nem lehet a 100 m-nel alacsonyabb celtävolsägokat egyidejüleg elesfteni es nagyftani, mivel ez a modell 100 m alatt parallaxis-kiegyenlftessel nem rendel-kezik.

A 100 m-nel alacsonyabb celtävolsägokra ajänlatos kisebb nagyftäsi fokozat beällftäsa. A kisebb nagyftäsi fokozatok magasabb mely-segelessegenek köszönhetoen az iränyzek es a celkep ismet eles. A nagyobb es rövidebb celtävolsägoknäl sem keletkezik parallaxis-kiegyenlftesi hiba miatt elteres a megcelzott celtärgy eltaläläsakor, amennyiben pontosan a tävcso közepen celoz. A (pl. a fegyver eros visszalökese ältal okozott) serülesek elkerüleset az okulär foglala-tära helyezett gumigyürü (7) szolgälja.

■ A nagyftas valtoztatasa

A legkisebb es a legnagyobb nagyftasi fokozat között barmilyen nagyftas fokozatmentesen beszabalyozhato. A nagyftas valtoztata-sahoz el kell forgatni az okular-karmantyun az allftogyürüt (2). A te-ljes nagyftasfokozatokat a nagyftäs-ällftogyürün (2) szamok jelölik. Megjegyzes: Szürkületben ill. ejszakai hasznalat eseten: Forgatas balra ütközesig - legerosebb nagyftas. Forgatas jobbra ütközesig -leggyengebb nagyftas. A nagyftas ällftogyürü felso helyzeteben közepes nagyftas.

A Victory Diarange M3 - 12x 56T* modellnel az iranyzek a masodik kepsfkban helyezkedik el, es a nagyftas valtozatasakor ez nem val-tozik, csak a celkep. A fedesi meret tehat a nagyftastol függ. Az iranyzekok különbözo fedesi ill. tavolsagi ertekeit különbözo nagyftasok mellett a szöveg utan közölt 1. tablazat tartalmazza.

A különbözo nagyftäsokra vonatkozo fedesi meretek a következö keplet alapjän szämfthatök ki:

Fedesi meret VX 100 m :

Fedesi meret (V12) x 12 Beallftott nagyftas (VX)

Pelda:

60-as/66-os iranyzekok, „d" meret (70 cm 12-szeres) 8-szoros nagyftas mellett:

■ Az iranyzek atszerelese

A celtavcso termeszetesen utolag is felszerelheto mas iranyzekok-kal. Az iranyzek atszerelesehez be kell küldeni a celtavcsövet vevoszolgalatunkhoz.

■ Iranyzekvilagftas

A vilagftas az (5) es a (6) gombok egyidejü benyomasaval (kb. egy masodperc) kapcsolhato be es ki. A (6 „+") gombot benyomva es ny-omva tartva növeli a fenyerot, a szabalyozas fokozatmentesen törte-nik a maximalis ertekig mindaddig, amfg a gombot benyomva tartja.

A (5 „-") gombot benyomva csökken a fenyero. A szabälyozäs egy adott minimälis ertekig fokozatmentesen törtenik. Ha az iränyzek szabälyozogombjät bekapcsolt helyzetben härom orän keresztül nem müködtetik, a vilägftäs automatikusan kikacsol. A koräbban beällftott fenyero tärolva van, es ismetelt bekapcsoläs utän a vilägftäs fenyereje megegyezik a koräbban beällftott ertekkel.

Was this article helpful?

0 0

Post a comment