Riktmedelsbelysning

Belysningen kopplas pä genom att dra ut justeringsratten (5). Pä samma sätt stängs belysningen av igen genom att ratten trycks in mot kikarsiktets hus. Genom att vrida ratten ät höger (medsols) kan ljusstyrkan ökas. Genom att vrida den ät vänster (motsols) minskas ljusstyrkan. Detta kan göras steglöst ända till maximal resp. minimal belysning och justeringsratten har inget mekaniskt stopp. När ljusstyrkan har anpassats till de rädande omgivningsförhällandena, kan belysningen stängas av. Den inställda belysningsstyrkan är nu sparad, även om justeringsratten (5) av misstag ställs om i avstängt tillständ. När belysningen har kopplats pä igen är ljusstyrkan densamma som tidigare ställts in. Om riktmedelsbelysningens justeringsratt i päkopplat tillständ inte används under tre timmar kopplas belysningen automatiskt av. Ljuspunktssiktet blinkar dä batteriet är svagt. För att byta batteri (typ CR 2032), häll fast justeringsratten (5) och vrid av locket (6) ät vänster (motsols). Batteriet placeras med pluspolen uppät. Skruva därefter pä locket igen och kontrollera att tätningsringen sitter korrekt samt att den är i gott skick. Byt genast ut en skadad tätningsring.

■ Inställning av förstoringsgraden (endast pä Diavari-modeller)

Alla förstoringsgrader mellan lägsta och högsta förstoringsgrad kan ställas in steglöst. Förstoringen ställs in genom att vrida pä ratten (4) pä okulardelen.

Förstoringsstegen är markerade med siffror pä förstoringsratten.

OBS: Vid användning i skymning eller pä natten: vridning ät vänster till stopp:

maximal förstoringsgrad. Vridning ät höger till stopp: lägsta förstoringsgrad. När markeringen pä förstoringsratten stär i läge uppät är mellersta förstoringsgraden inställd.

Was this article helpful?

+1 0

Post a comment