Pocket Revolvers

Pocket Revolvers HistoryPistole 651

No. 650 .30 cal. Marlin XXX Standard 1873 Mod. J. M. Marlin New Haven, Conn. No. 3628

„¿¿¿j' ■ )■ I' 1'1'J'I I • l-l-c. .. ■ I.. n. I ■!.,,,., |-|'"I",J" I

i™"" .>i.?"..-iln>il„„!,„1l„„l,

7 TT, 1"-^l mI i |TI. h.fl. iTI, I,. Lil^ll m I.. i'I.I.I If IM ll H.lll IIIJ li iTfll I > fl' I m! ill.ltmln i if' liTtlll lll.Till I !>' ^

7 TT, 1"-^l mI i |TI. h.fl. iTI, I,. Lil^ll m I.. i'I.I.I If IM ll H.lll IIIJ li iTfll I > fl' I m! ill.ltmln i if' liTtlll lll.Till I !>' ^

William Fitchett

No. 651

.30 cal. Marston Three Shot Pistol Patented May 26, 1857 Three barrels in line William M. Marston New York, N. Y.

jwcwjs1' *'''''' '»I'1'1''' *'1'1" al''''''' *'''''1 al'''1'1' *'''1'' «1'' '''|ir"''"1f'"'l"It"''1^

liwcwi»'' *'''''' 'il'''1''' *'''1'' il'''1'"1'1'1'1 »1'''1'''1'''1" U'''1'''1'''''' VI'''''''1'"1'1»!

hMM^Ttii *! 11 • tlniii ■ i • t l»t 1 it tiTIttnf iiiTlt it tf m?ttiiilii tTlttitlit^titiilti tTl hi 1 li iVflt 1 tilil?iltttil> iTTltrti Ttf t?lif liln^Tf it taf t n ti 1 11 ¡1 Imi^' i> i ft m^TI t i i i!i 1 i^I m 1 i Ii n?t 1 i 1 i I i i m ! ii i i Ii i t ii i fniTlit 11 i u 111 n f 1111 lu^Tli 11 ill* rill 1 n 11 iVTli 11111 '

t n ti 1 11 ¡1 Imi^' i> i ft m^TI t i i i!i 1 i^I m 1 i Ii n?t 1 i 1 i I i i m ! ii i i Ii i t ii i fniTlit 11 i u 111 n f 1111 lu^Tli 11 ill* rill 1 n 11 iVTli 11111 '

No. 652 .30 cal. National Arms Pocket Revolver National Arms Co. Brooklyn, N. Y. No. 28904

MM l> | • < > |' I > J • 1 > | < I < | • I ■ | < ■ M • | M >J • I < 1< | • I >1 < I ' 1' I • I

.. * i' i»i ■ i n' i ■—-»-«-^^--i.--1—_:_l__»J

..i..iTll,r.i,,.T1iaiil.. ■Tlt...liiiTl...ili..Tlittiiii,'Tt.ii1|.iiTtri..lPi7f!.n>lnMl.u.li.TTI,,i,i,.in.,,,i,I7Tfitnlirrf1. >

..i..iTll,r.i,,.T1iaiil.. ■Tlt...liiiTl...ili..Tlittiiii,'Tt.ii1|.iiTtri..lPi7f!.n>lnMl.u.li.TTI,,i,i,.in.,,,i,I7Tfitnlirrf1. >

No. 653

.30 cal. Moore's Pocket Revolver Moore's Pat. Fire Arms Co. Brooklyn, N.Y. No. 2893

No. 653

.30 cal. Moore's Pocket Revolver Moore's Pat. Fire Arms Co. Brooklyn, N.Y. No. 2893

Penetrator Revolver

No. 654 .30 cal. "Penetrator' Maker unknown No. 3745

11>iIwuti11IIIMTIIM■ !iiMIIIitlnuItIIIfinTtmiliiTfli111Inn!ii11lu'nfiintiii*lu11fiIMIt!ii■' .<

fgRAfi

^'•"l' ^'"'l"^»Hliinl.iiilM*lm,l,,,;ii,i,|,,,Tli„i!,,iT|1il,|1,til!, liii'IliiiilimliiiiliiXiilimliiiiliiiifl

.¿UJ"!" J 111 111' |111 111 I'I'I'I j I 'j'l |.M|I|.J.|I|IM|'I.|. y

11>iIwuti11IIIMTIIM■ !iiMIIIitlnuItIIIfinTtmiliiTfli111Inn!ii11lu'nfiintiii*lu11fiIMIt!ii■' .<

No. 654 .30 cal. "Penetrator' Maker unknown No. 3745

Maynard Primer Patent Pistol

'J"'""I"MMU...|...|.ii|.„J„ j klarf"1 * X„i„,ii„„i,„Ti„„i„ii„„i„!l„i„!!i M„„i„ffl„„i„S:

|l |l| Ijui |.|. |.|.|M^.|. !■,,(,,,,,, IJ. I I .,.„,., .J., j.

HX.3 ffl..„i.iii „!:i„„i,a,„i.,a.,„i„t;i„„i„!>;,.

No. 655

.30 cal. Remington Smoot Patent Patented Oct. 21, 1873 E. Remington and Sons I lion, N. Y. No. 1355

"l|TÖ . . , V 9' f .'.0I I ,2I, I «j | Mj V "

Was this article helpful?

+1 0

Post a comment