Info

MiiliiMlnnliiiTliijilimliiKliiilliiK imlllul[|ri!imlimlii*

M j j I ■ I ■ | ■ I ■ I -J ■ I • I ■ M I ■ I • I' I -j • I ■ |

H" 11111«I' I*J' I > I n > I'n I 'njiti l*n | ui |i h

iliil

No. 422 .32 cal. "The Infallible" Davis-Warner Corp. Assonet, Mass. No. 3672

Davis GunsFirearms Identification

No. 422 .32 cal. "The Infallible" Davis-Warner Corp. Assonet, Mass. No. 3672

Im'tr.ilni'ii-2', • '■ ' -/'hm " ' ■.■! "Imil,,(Tli,itliil?liii!(itfiltiiiliml(iiilirM!nitlimliiiilit!iLJ

tmil^iiLnhhiliir'nliiii

Ullliiuif'fltt!?lnMf.'iulUllflt — I:illfl<• • fi■ r■ ''lltltlltrnffltr?ttf?lllllfi;TTfT*lfT: ^ ■

Im'tr.ilni'ii-2', • '■ ' -/'hm " ' ■.■! "Imil,,(Tli,itliil?liii!(itfiltiiiliml(iiilirM!nitlimliiiilit!iLJ

Davis Guns

No. 423 .32 cal. "The Infallible" Davis-Warner Corp. Assonet, Mass. Number removed

Ullliiuif'fltt!?lnMf.'iulUllflt — I:illfl<• • fi■ r■ ''lltltlltrnffltr?ttf?lllllfi;TTfT*lfT: ^ ■

32cal Silencer

No. 423 .32 cal. "The Infallible" Davis-Warner Corp. Assonet, Mass. Number removed

¡^H|.HiM.JMHM.|M.|.H|i,.|H.|.|.|.|.jMil.ll|.|l|.l;i|.l.|M'| 'J ' I ' i • I M ; | ,,,,,,,,, |, | „ ,, ,,., .„,.,.,., ,,, ,...,..., f","1 .„..„*!„. • 1 mImi*hitTftiiiiftiTfiiiili»iTliiiTtiitiifimUfftliiîTifiiiTimltiir'ite,'!

Davis GunsRemington Mod

No. 424 .32 cal. Remington Mod. 51 Introd. 1921 (Ser. No. 60829); prodn. ceased 1927; shipments ceased 1934 Remington Arms-U.M.C. Co. Ilion, N. Y. No. 64349

¡¿Mjj ■ ' I • ■ ' I ' I 'J ■ I ■ ( < I ■ I ■ H I ■ I I ' f I ' I ■ I» | » I Ij » 1 * I * t ' | ' ' ' t" ' j " ' I " ' I " ' ' ' "J ' ' ' » " * I ' ' ' < ' » ¿¿¡JJ, , y

FTrnTrfl rtll I 111 llTtllllllt m(< Il I 111 Mil I lltlllTil 11 li L llTl 111 I fil ni j I II llIM ll 1 lllr I iTl I II I ll ml I Itl I 11 'ill Till h'm III! ill lîTlu II ltl"l> l II I II rMl J "V'TmliiiililiU'l-iiV':1 iÎrii'ii*'iii ii mi lni'lillilil* (. 11 = î. : 1 "

Utica Firearms Company

No. 425 .32 cal. Savage Mod. 1907 Savage Arms Co. Utica, N. Y. No. 4527

Utica Firearms Company

No. 425 .32 cal. Savage Mod. 1907 Savage Arms Co. Utica, N. Y. No. 4527

'|ir I 'l'j'i1 i'i111111" y i1 l'i n" i'i'i 'j11 ■ mi 'I 'I u h u' 11 ini |n ; ii iijui |iuj nun^j I ■ '11 ' ' 'J ■ ■ • l M ' I'r ' « t ■ y i » t » i ■ | ' i ■ i ■ i y ■< ' i ■ i ■ | ' i » 11 i 'j n ■ 111 ' t n ■ I n'j ' i ' 11 ■ ' ■■ , aei tlllllllTfllll jtM^llIlfllfTidlltfliTtlDlllllTlltllltluitllllll MÎllMllirTjflMllfTtltl^llMTnTlTlIll'uIiMlIll^lllllJimftfllltlMÎt« »Î»1 ' » » I I^i I « f t If iîTJ i «lifiï M l»ï»ï 111 iTlt 1111 iTl II 11 il 1M II î» 1111 »Ti ^ ! i :î tHlll<»llt : Jt î i 11 : 'il ltM!lit-i : I *. I :.! - rT^TT^TTirf

Savage M111Savage 1907 With Hammer

No. 426 .32 cal. Savage Mod. 1907 (With 1917 type spur hammer) Savage Arms Corporation Utica, N. Y. No. 205601

11.1 ■ I ' 11111 J. M | ■ 111111 !. IIJ M111 ■ ' I I j "J1"' l'l'M|'|.|'IM'"l'llj ■ 111 ' Mj M I M 1111HI II IJ » 11 |l I f 1111111■ |

i^i r i j r i i i^T i iTTjr i i*fl mi I ] t iTI n 11 JitiT) i itiEi i n t itxItii^littiltiMlipiiFn iTiii i r f ti^Ttn 1111 intilltl i tiTf i n i fi fitriïl iTTJinkf ai i i IWiiliiiiiiiffiiMiliifliiiiliii^mlAiH

Savage Arms Company Mod 1917 PistolSavage M111

i ; 11111111111111111 < -CT«.: '1 " '1 ' ' '.I I! 1 ' ' " '1 ' * " T " I ' I 'J ' I ' I ' I ' | ' ' ' 1 " I'l.'l'lij

Was this article helpful?

0 0

Post a comment