Info

Gun Identification

No. 299 7.65 mm. Chinese Automatic Maker unknown No. 533487

Gun Identification

No. 299 7.65 mm. Chinese Automatic Maker unknown No. 533487

:;irflii,ili:iu"'i,'ipli"i!< ^iiiMliiiîliiiiliiiilnillii-^itiliti^iiiilii^iiiilimliiiiInMlpii'itî^iiiil''1

No. 300 7.65 mm. Clement Mod. 1907 Charles Ph. Clement Liège, Belgium No. 5894

Identify Guns

No. 300 7.65 mm. Clement Mod. 1907 Charles Ph. Clement Liège, Belgium No. 5894

:;irflii,ili:iu"'i,'ipli"i!< ^iiiMliiiîliiiiliiiilnillii-^itiliti^iiiilii^iiiilimliiiiInMlpii'itî^iiiil''1

No. 298

7.65 mm. Chinese imitation of Browning Apparently copied from transitional type of 1898-99

M16 Blueprints2010 Browning 9mm

Ti^T'^ii'It^Mi.p^tiiiliii^itrilitfTlMiflitiTiirfiltiiTliiiilaaMlifiilfiMlifiTlfiiTItiiiltiTnintlilMlirltlti^ifriUiïTtillifii^lilliïitt?!

No. 298

7.65 mm. Chinese imitation of Browning Apparently copied from transitional type of 1898-99

Was this article helpful?

0 0

Post a comment