Ioioil

17"?-ni': -111 iî inïn m 11^! mi î!i i nidîi ti ! u f us i It» i?î m u ït i u * 111 ili i • i n i !i i i u i li 11 : mlnn 11 h ilîîln 11 f: - m

Firearms Identification

No. 418

.32 cal. H & R Self Loading Pistol Harrington and Richardson Worcester, Mass. No. 10030

Silver Self Loading Pistol

No. 418

.32 cal. H & R Self Loading Pistol Harrington and Richardson Worcester, Mass. No. 10030

mjH'|i|i|i|ijn IV)• I ■ 11 nI• Ml ■ l'j■ l'111 ■ I■ ■ 'I'I -J' »'l■ l■ 1 n ■ l■ lIJ■ 1111m■ i«111

nMtfi^'iiilnnliril:-i^Iiii t !. iTmm l ^itTIîii t II f iTïii »111* iTl (Mill riîlti ti I imTJ ill ill iTHti 111 iitHTii i l^Tiïi i ihtotti i»I<:Tîhi nil i »ill i

Warner Arms The Infallible

No. 419 .32 cal. "The Infallible" Warner Arms Corporation Norwich, Conn. No. 529

Norwich Arms Pistol

No. 419 .32 cal. "The Infallible" Warner Arms Corporation Norwich, Conn. No. 529

jj i ■ I * " ' ' ' ' J ■ " « " ' I ■ ' • « ■ ■ y; "I • -i • ■ y MUM | .it i.ii |

BPl,"..:,• *l.'.'l|:ili,!|l ■■, I>1 |T1 '. ■. T,riTllltif ■ ■ . P*. r,. - :, r t. ™!.|,,|, l"!,||||,||fll II lllllillll ||,"|, ,„',, SI

l^J | I | > I n 111 j ■ 11111 ■ 11 | I 11 M j 11 M I I 1111 H ' i '^l M ■ 11 I ' I ■ . 1111 J M . 111 ^ 11 ; ^ ■ ,'|l|l.|

111 • f 11 111 ill i mIh if 111 m ! : t * * 111 iTl i ti if tl^l : i : i ! ; i m ! 111 lit r^Tïl * n îï iTTlil i » itf^Tl > r 11111 ^

Caliber Infallible

No. 420 .32 cal. "The Infallible" Pat. July 28, 1914, Mar. 9, 1915 Warner Arms Corporation Norwich, Conn. No. 933

¿^■•I'flM'.l ' I' H 111' 111' I 1 I 11' 1 ' | 1 ' ' t1 i ^¡l|'l'l'|"'IM»JllHH'|'l'|ltM

texii r S11 1J11111 tTI tH > s1suT?taii f 1 ■ itli

No. 421 .32 cal. "The Infallible" Davis-Warner Corporation Assonet, Mass. No. 1968

Rigarmi Auto

No. 421 .32 cal. "The Infallible" Davis-Warner Corporation Assonet, Mass. No. 1968

Was this article helpful?

0 0

Post a comment