Ititfjjv W i iTT i

Patent 395 498 September 1908Colt Pat Sept 1871

No. 911

.41 cal. Colt D.A. "Thunderer" Mod. Patents: Sept. 19, 1871; Sept. 15, 1874; Jan. 19, 1875. Colt's Pt. F. A. Mfg. Co. Hartford, Conn. No. 57427

1871 Colt Thunderer1912 Revolver

No. 912 .41 cal. Colt New D. A. Army Mod. 1892 Colt's Pt. F. A. Mfg. Co. Hartford, Conn. No. 185590

1892 Colt Cal Army Navy

H'lmTl'lYini'l'lTHiTW'lTiTiTlTiTiTi'l'

No. 913 .41 cal. Colt New D. A. Navy Mod. 1892 Colt's Pt. F. A. Mfg. Co. Hartford, Conn. No. 220518

Remington Derringer Patent

No. 914

.41 cal. Elliott Patent "Derringer" E. Remington and Sons Ilion, N. Y.

Remington Elliot Derringer

111 l^j 111111111111 u ii' 11111 • 11111 ij 111111111111ii ij 111 111 111111' i 'j 111 i ■ 11

iiiiii rvillillTliirflitMlif TafitiTlliiilfiMllliaTtlMhitiliiiTlitii Ul^?Ftiiiltliiltltitti^iniltTlri>7tilliIfi?

j. iM I Innung I I ^ ■ I < I' I ■ 11'.''" 'J1"'"' I"

111 r 111 iT11 n 1111 m I f 111 f * t iTI it 1111 nT! 1111111 m ! 11111 n 11»111 iTTI tMiliiuliutli ml 11 r I f f iTTI! 11 r! tm 111

No. 914

.41 cal. Elliott Patent "Derringer" E. Remington and Sons Ilion, N. Y.

' ',|<'>l'''l|'l'l'lU,|,|l<ir>'''ty|,',»,»»|i|»|.iyilili,,j,M|t,,<,,t|||t «I' j M ■ |« M I' I»I«I y »1«I * H 111«I«I y»111 > 1. 11 m . I u 111111.1.!. I. I .J.,.!, I.,,

^ 1 * ' ■ fiit^ifiiliif^,!,,|fl"fIIIIjff^|||ff|||j»|jf|j|j|»* 5I,-,,|-,¿Tl• ■ t«If■ a11111ft?la>■ 11ftiTltv11111a1111■ iiTIv■ iffalYTfnatlii*alifialisir«Ff• 1TIirf■ fiiV711

Firearms Identification

No. 915

.41 cal. National S. S. "Derringer" National Arms Co. Brooklyn, N. Y. No. 2195

111 m n i i m : !n u' 11' 111 ijTlut iln n li 1111< tu 11111 h i n li 111 It i m!m 11 li mTI in 111 iV?Imii 111 nl n 1111 ml m 11

Ames Swords Identification

1111111111 j 11111111111111 ^ 11111 ii 1111111 ij 11111111111111 ijj 11111111 n 111 ij 11

111 m n i i m : !n u' 11' 111 ijTlut iln n li 1111< tu 11111 h i n li 111 It i m!m 11 li mTI in 111 iV?Imii 111 nl n 1111 ml m 11

Was this article helpful?

0 0

Post a comment