Mil Miilliniimiiili Iiiii IiimIiii Im Tlmhmlnlmmlnlnn Tlmlmlu uVlmlmlmnl mlTi

Firearms GuideClement Gun

No. 103 6.35 mm. Clement Mod. 1909 Charles Ph. Clement Liège, Belgium No. 16410

Charles Clement BelgiumGun Identification

mtïmiînii'iiîir '<<* ■ :'■;'liwImTi'inlii'7! 11 iln "î. i n imTl «;« i f i i ■ f t i*'f m n lttltltmlimlif nlnVif iftiTt i >

No. 104 6.35 mm. Clement Mod. 1909 (4%" bbl.) Charles Ph. Clement Li6ge, Belgium No. 36571

-J ■ 'jjl'Mi"''!''"»l'"'>"1'"''"^ i ■«'■■■ LJ '*'*',1 kl ' '

1 lill ! I til M?t MI tl M iTI ( 11 tVlM III I ' tl mTI 11 I llll M ! II11 ÎmmIi I1l1 If iTll I ItlltTÎIl 11 ! 111 "îl 11111 li"! 11 Till IMI < > '1 » » » I " ' I ' > iTl • « ( I ? f l MI • 11 « I « 11?11M1 h IM h I « 1111M ! 1111 h t iTI 111111 iTTf 1111111M11111 ! < tTîf 111111 lîTIt

No. 105 6.35 mm. Clement Mod. 1912 Charles Ph. Clement (or Successors) Liège, Belgium No. 37078

JlOtl MM

fim!ul'!i:nlii Mill.1; h; ul' u [ i' it m i r::,1': Tl tltltlin 111 lilt i m In it !i • i'!hijIiihIiuiIiimIi i.

|i|jli"l i j i !' i ■ i' i' i ■ i gi i • 11 n 11 |i|i|ji i jji 1111111) i j 11111

'^iMlimlinil jMli:iiNiKiiHiliiMiiiiilinT[iiiihni UniliiMliitiliiiTliniliiVfliii.tii"1

fim!ul'!i:nlii Mill.1; h; ul' u [ i' it m i r::,1': Tl tltltlin 111 lilt i m In it !i • i'!hijIiihIiuiIiimIi i.

Clement 1912 Pistol

1111 j 11111111111111 y 11111111111111 y 11111111111; 11 ij 111111111 ii) 11 ij 111 [ 11111 j 11111 |i 11111 II y 11111111111111 ij 11111111111111 ij 111111111111' I ij 11

1^11 It lit t?illll III tTlllllIlIM til lllllf?1tllllliu t llllllt mIiIII III iTIlllllll^lttlllllMllllI t llTTillrtttniJ^^r 111111 fl I T>l I ll I iTI 1111 II t M ll 111 ll 1111 till M! It 11111MIM11 III iT! IMI () iTfl 111 till ill !t It 11 |\T| 1111111

No. 107

Etxezarraga Abitua35mm Express Auto Pistol

6.35 mm. Auto. Pistol "Colonial" Maker unknown. Patent on trade mark issued to Etxezarraga Abitua y Cia. Eibar, Spain No. 2638

No. 107

6.35 mm. Auto. Pistol "Colonial" Maker unknown. Patent on trade mark issued to Etxezarraga Abitua y Cia. Eibar, Spain No. 2638

i'i'i'j'ih 1111 ,.i.i■,.j.i.i■ i■ i■ i■!■ i-j■ "i'"J'"'"'l'"i"y" ; '"'I"11'''''

•t iflt'!: - ti t: Ti-i^lm ■ ll> >Ttt it ill ilTllltllt t ^liif 1 !t" t?* it t itlt™l| t I'll liilts l ill M?ltif if ilTTIlIillt 3i'i''! l*lllltllll'?lllHlHlXlllllillllllr°,il.lln *' i ,t„™l. .li.ffti.

Shotgun Identification Makers Mark

No. 108 6.35 mm. Czech Mod. 1922 ¿eska Zbrojovka, A.K.C. V Praze Prague, Czechoslovakia No. 2140

Ceska Zbrojovka Akc Spol Praze

No. 108 6.35 mm. Czech Mod. 1922 ¿eska Zbrojovka, A.K.C. V Praze Prague, Czechoslovakia No. 2140

Zbrojovka 635

No. 109 6.35 mm. Czech Mod. 1936 £eska Zbrojovka A.K.C. Spol V Praze Prague, Czechoslovakia No. 26107

Zbrojovka Praga Praha

^ 1111111' 11 j ■ 111 ■ 11111111 n 11111' 1111111' | i^j 111111111111 II ij 1111 u 11111111 ij i

" ' ' ^ ■ ' 1 in'i ''»iiItihItiiiliii'lmilnnlmilii 'liiiiliinliiiiliinfiiiilimluiilim

Ml I' i ' ¡'I'j'H Ml i|'|i|H^|'t'lll'|l |I|I |tji I M' I ■ I ■ I * |' I ^|M'|i|l|il' |i|IJI|i 1

[gRAfi m1!: ii i iIiimIi ii i li f n! i: 11 Iii'n I! ■ > li n ilii 11 lii^l] ii i|, i^tii

No. 109 6.35 mm. Czech Mod. 1936 £eska Zbrojovka A.K.C. Spol V Praze Prague, Czechoslovakia No. 26107

11111-111111 j 11111111111111 1111 ■ 11111M' I U1111M 11' I' I' I 'j 111111' I' 111' I ij 1111

^jj|ll"'l'H[|'H|M'|'i'i'i^|iM|iH|in|M'ij'i'|i|'|'ii|iM|i|i|i;i|iii|'iij fgRAh

^ ^tllllMMlnillll 1111111 iTI fl'llll t^lllllfll (irillll'lllltlllMfviflVlf 111 • I f lllilllMtllllll liTl iiriltv'

liliiiitft^iiiiIiifflfittltiffliiitliriTtiiiilfiiTliiiilitMlitfilii "liiirltiMtitiiliMfliJitlitiiliiiihiiTlftiiltftTliiii

^ ^tllllMMlnillll 1111111 iTI fl'llll t^lllllfll (irillll'lllltlllMfviflVlf 111 • I f lllilllMtllllll liTl iiriltv'

Pistola 635 Narodn Podnik

No. 110 6.35 mm. Czech Mod. 1945 ¿cska Zbrojovka Narodni Podnik Strakonice, Czechoslovakia No. 59955

Czech 35mm

No. 110 6.35 mm. Czech Mod. 1945 ¿cska Zbrojovka Narodni Podnik Strakonice, Czechoslovakia No. 59955

|'1' 11) 'j11 ■ I' i' |' I ■ 11 HJ 1111111| 111' 1111 '1 'J'111' I' | M i i^pn^pn 1111111 IJ 111111111

111 i!iiiT)imi I m i ii llllll i tl It m i hi n iii 111 itu in nil |>'<| 11 IriiTl Itti Ii i iiln Iifu ■iIiiiiiiit tltiti IimiImiiI lift 111 titl >m Ii i jTl'ru i IdiTIiiii I i i u t i i ■ i Ii i lif i t t l Ii i mI i in If t iTt i m . Ii iTil u n J. uTTi :i 111 mTITit i IrMTlni

Piezas Pistola Express

No. Ill

6.35 mm. Czech Mod. "Z" Aut. Pistol Ceska Zbrojovka Strakonice, Czechoslovakia No. 200762

Gun Production Czech Slovakia

No. Ill

6.35 mm. Czech Mod. "Z" Aut. Pistol Ceska Zbrojovka Strakonice, Czechoslovakia No. 200762

11I j 11111111111111 11111

'" 1 11 ' I ' 1 1 11 I-■' ' " 1 11 I 1 |l I ' | ' I 'j ' I ' 11 H |ll'|«l 'J

fGRÀfr lAPSp

WI?»»1»%m!m* h 1 ''liiiiliinliMiliinliiiiliiiTliiiiliinliiiiliinliiiiliiMliiiili i m i li ti^in i ti »TuMltitulitiliiinliiiilM M liulfiinli il ! h i iTl nulti"! i n ihllîtiilitim fiiii !i il

No. 112 6.35 mm. Delu Fab. d'Armes F. Delu et Cie. Liège, Belgium No. 554

Delu LiegeDelu Browning Cal

No. 112 6.35 mm. Delu Fab. d'Armes F. Delu et Cie. Liège, Belgium No. 554

IMl|yiH|'H|i|l|i|yi|i|M'|'H|'liJI|i|'H|Ul|i|ij l'J ' I M ■ 111 ' I ' I ' I y ' I ' 111 ' I ' I ■ | ' Iij M ' I ■ I ' I ■ 111 ■ I y 11 ■ 111 ■ I ■ l ' I M Ij ■ I ■

''mm! f ti j fTli mfir iTttiiiliifTItiitlr in Itin IfitTFtiif IiiTTIi ni ti iTifintltmlf f iifir i ■ > > I r i i^i m i N ■ n I mm 11 i mIm11 In iTil il 11M n t imiNim 11 iM Im m n ii m h i ■ i In n 111 n ! : iTTI tiii 11 mil

Destroyer Patent Cal 635

No. 112-A 6.35 mm. "Destroyer" Patent Isidro Gaztaiiaga Eibar, Spain No. 1450

Cal 635 Colonial Patent

No. 112-A 6.35 mm. "Destroyer" Patent Isidro Gaztaiiaga Eibar, Spain No. 1450

11 > j 111 iiiiu |i 11 in i |i i iii a » j « 111 « 11 ii| m i iiii i in 11 ni 11 ■ 1111 lt m . i, I 'J ' I ' 111 : 111 I 11 M 1111 | 11 l 11 11 11 | y i 11111 I 11 | l 111 IJ l 111 i I i 111 i 111IJ 111 I ! j!_ »1_' »1 ' ' V 1 ' ml

I II M^l Mil tl I mIiI M !ll U llll 111 M^llll I II IM11|'| 1111M !ll 11 II llTl II M II 111 11 IM II I II llllîl IMI II lî^lll

Automatic Pistol Cal SpainGun Identification

• • j •••.. = ., Li .4 y.,., •_ •,;"'" I " ■ , !

Was this article helpful?

+2 -1

Post a comment