Armi Galesi Model

Armi Gaesi Brescia Brev ModAssembly Armi Galesi Model

No. 130 6.35 mm. Galesi Mod. 9 Dated 1947 Industria Armi Galesi Collebeato (Brescia), Italy No. 151903

IwcmIs " i111'11 'j1' < my»111»11 »ni * "j m » h m wch£M > I «>»>«> »j»»11»»»i»> MM y»»■ i»i ■»»i«i 'j»«M1»«i1" i««'j»»1«1»

iTn'tiiu'! 11 m !»i n! 11111111 m I m nl m i!11M111111 n tTi 1111111 n 11111111 n! 111» nillimlunltinliili iTW^pliiMlin^inilMflinilnulHMlMnliuilllliliinliTMlHMlHHliulln'^iiiliiliinln

1952 Armi Brescia Brey ModGalesi Brescia Cal 635

Dated 1952 Industria Armi Galesi CoIIebeato (Brescia), Italy No. 163250

¿„¿j i'i■ t»i'([■ i■ Mi»|■ i'i'i^m■ 11mn11■ iy1111■ .i,i.i^.,,11,,,, ' n! i 11 m! n 11!! • n I (I iiTiViif i i i i (i 11 till tl 1111 ti m!' > 31 Ih'h i 1111 ] 11

^-^I'l'i'i'iyiu'i1!1','!"^1111' 11111" |' i y' I' I' i > | M 11M y 11' I! 1111

ttti'iirfi ilni ii irilisiiliii^iiMlisntiMilMHliMitiiiTlnii Iiii'Iii nlnntiinluuiini IdVit;li n'li i itl

Galesi Model Magazine

ttti'iirfi ilni ii irilisiiliii^iiMlisntiMilMHliMitiiiTlnii Iiii'Iii nlnntiinluuiini IdVit;li n'li i itl

Gecado Germanie

No. 132 6.35 mm. "Gecado" Gecado is the trade name of G. C. Dornheim, A.G., Germany Maker unknown, Spanish proof marks No. 30560

11111111111111 j 111111 y 111111111111IIy11111

^1llllllu!tlM^rMllll<tltMtt1Illlin!ltMlMMlMtlllll7lMlllll^llMllliIllMllinT!ttllllliTltllrl

11 y 11111111111111 y 11 ■ 11111111111 y 1111

fgRAfi l^PSCp mi IhmIi mill rTE f 1111 a l iTI a 111111 iTI 11

nliiiilnilliiiiliiiTliiiiliilTliiiiliiMliiiilimliiiili

Galesi Model

No. 133 6.35 mm. Helfricht Mod. 2 A. Krausser Zella-Mehlis, Germany mi IhmIi mill rTE f 1111 a l iTI a 111111 iTI 11

nliiiilnilliiiiliiiTliiiiliilTliiiiliiMliiiilimliiiili

Waffen Krausser

No. 133 6.35 mm. Helfricht Mod. 2 A. Krausser Zella-Mehlis, Germany jM.I'l.lil.l-I^.I.IU.I.Iipilj! |l|'[llljl|'l'l'|'"|Uljll P.l ' I ' " I ' I y l| 11111111 ' | U y ' 11111 ' | ' I ' | '

; S!ti• iTittïiJtnTl(iiififtifr "Iiniln'iliiiilimlimliml

No. 134 6.35 mm. Helfricht Mod. 3 A. Krausser Zella-Mehlis, Germany No. 804

Galesi ModelGalesi Model

No. 134 6.35 mm. Helfricht Mod. 3 A. Krausser Zella-Mehlis, Germany No. 804

1 r~V^^I|l°l,,Ml,,ulnnl.l°lnnli1lî!«l,frt3»<llm"tfiuluHlh,,f.i! — ,...

Pistole Waffe Helfricht

No. 135 6.35 mm. Helfricht Mod. 4 A. Krausser Zella-Mehlis, Germany No. 3578

Krausser Helfricht Pistol Mod Jpg

No. 135 6.35 mm. Helfricht Mod. 4 A. Krausser Zella-Mehlis, Germany No. 3578

'l'i■ [|11<|'i■ |M'iil y 11■ 11111111111ij111111111n111ij111[1111111111IJi l^Pgp

îTlt 11 ■ tu m i hi îTiit 11 In i p ! i 11 i?tit nh iitlim Inuli mliiiTl 11 il ItiTilii ti triiiît m I--1"'" ■ ■ ■1 ■ •

l'i'j'i'i' n | ; l'f; ty^ryi.'-Pi11 ■ 111 g ' i » i ■ î ' | ' i ' i ' i ij ' i < 111 n n 11 < i ij 11

—rj fïT'i ■ :< imIiikIi i nlinifii ¡TiMtittitTliiiiliiMliiiiliiMtiiiifiilTlniiIi iVfiiiitliiMliiiihiiMiiiiltiî?)

No. 136 6.35 mm. H. V. Auto. Pistol Hourat et Vie Pau (Basses Pyrénées), France No. 50

îTlt 11 ■ tu m i hi îTiit 11 In i p ! i 11 i?tit nh iitlim Inuli mliiiTl 11 il ItiTilii ti triiiît m I--1"'" ■ ■ ■1 ■ •

Galesi Model Magazine

No. 136 6.35 mm. H. V. Auto. Pistol Hourat et Vie Pau (Basses Pyrénées), France No. 50

¡m¿H¿3 ' ' * ' ' ' ' ' |i ' ' 1 ' " I ' ' '1 " ÎI ' ' '1 " ' I ' ' '1 ' ' »I ' ' ' ' ' ' ' * ' ' '1 ' ' !»l ' ' ' ' " '

.«»«»1 ' I ' ' ' ' * ■ •,■••''"• IHWBíi '•' W-' '1 '• " ' ' i ''l'r^'Hjfliyii'i'i'

l^PSgD

^ ' 3 ' l^llllll *!lti'llllXl<l:llíllllllll"lHlllllHlullllinlllllllll1lll fWltSvíí-t ■•.l..,^lltflíifl/..lN,,^M,i!,,1T1tinl.iií(lll.lt.®i-,..l...^■..,l,il?l!llll>tí!1tfl

Fabarm Galesi

11111 j 111111111111ii y 1111111111111i y

111111 y 11111111111111 y 111111 n 1111 ' i y i i m) i m rli m 11 f 11 iTí i ni (i i m ( 111 til n?1 r ! m 111 u ! h m 111 m ti i ti 111 iTI ti 11 tr (Ti ! t m Fi 11 îf 111111 i n rí 11' t^tiitlt t ^ i im lit ti»»!iiM I« til If i i?t mi 111 mTI iiiil M fitt itílT! m i ! 11 it 1» i lîliti 11 it"Íttii!r tTTí

Fabarm Galesi

j 11111111 ' i ' i y i11 ' i ' 11111 ' i y ' 111 ' i ■ i ' i ' i h y 11 ' 111111111 ■ i y 11111 fg^Àf»»

i I i i i i i i i i i i i i i i y i i i i i i i i i i i i i i y i i i i i

?! 11 ) 1111WI Mllll 1M llM 11II iTl 111111111 i 111111111 III M11111111 ( 111111 ! 11111MiJ r iM ! ! 1111 î 11 ■ 11111 ii IT111111 i Mii

wr

11 'j' 11111 ' 111 n 11' IM11M' 111 'j 1111' I' I' 111 u 1111' I' 11111 ift.nji.lH' j'niii'i'iiiiiyii'iHiiini'iijiiii'i'i'i'i'i y i m im > | > i' imji up i r| TTTTil 3; r! 11M11I!I fii M IM 11111 m 111 p I Ii i (Til 111 Ij i i*TI 11 II huTti 111 li iTTii 1111M I1!! 11111J r1-?! I ii 111 f"l iui t> I 3|"'i!:'4 "ilh'liiMliinlimliiMliinliiiliMili 11 n 111 iVi 11111111 m ! 1111! i i'n i 111111 i'?l 11111 ■ iTt!

Armi GalesiPistole Kobra

No. 140 6.35 mm. Kobra Maker unknown Germany No. 4

■ J M 111 ;| n 11 M yin 1111 p 1111 M 1111 ^pi 11.1 uyiji ijl-UH M£np llflMtlllMll I Mill IltMiTiMlitlllTll IMllMTllllllltMllitlllltTf IMllM™i.ttlllW™ll!llTT7'?nTr.N!^

• : 'I'l'l'Ht'i^l 11' 11111M »|i|ij ii'l'l' j ■. 11 ■: ■: y •;'

t M fit H ■' 11 ■ 11: ■ 1MI; 11! 111! t M M fl IlT' I' I: Ll l»LllIllt IllflX I li I >Tl I i 111! tTTll II1! 1 i'! f I ii f 1 III () 11" 111

Galesi Model MagazineKommer Zella Mehlis

NO. 141 6.35 mm. "Kommer" First Mod. Theodor Kommer Waffenfabrik Zella-Mehlis, Germany No. 3

11 i j. 11111111 11 u 11' 111111111' i y' 11111' i' i' i " j !.i'|i|i|i1ti'i'j 1 1 : i 1 1 i • 1' i" y 111111.1111111ij 111111111111! i y 1111111 11,1,,,, 11

I! PIIlTl 11 •' h t T111111 II M tl I iTf 1111 ft t U11111 tt IM! 11T1111 iTf IM111 tTTI 11111111' 1111 it I 111111 IlV

Magazine For Galesi GunWaffenfabrik Kommer Zella Mehlis

No. 142 6.35 mm. Kommer Mod. II Theodor Kommer Waffenfabrik Zella-Mehlis, Germany No. 13595

*1 "J *'***'"1 ''1" »l"''"'1"'1'1 'J1111'1' I"1111U'1'1"' I'''1'1 'J'

III. t I' 1 1 !I| ! illlllilll^MHllinllllllllHliniflllTllllllll^lltllllMllllllltHltllllllh

I' I' I' 11111111 M 111' 11111111111 y 11111111111111 y 1111:1111111M111111

tui?l II r I ll f MlllirllllTtlf ilflt iTf mi VlrTTilrliliiMftfffFn iT'if If lilTfti II r f I Milmtl« i'm ' 11 u i > i

*1 "J *'***'"1 ''1" »l"''"'1"'1'1 'J1111'1' I"1111U'1'1"' I'''1'1 'J'

III. t I' 1 1 !I| ! illlllilll^MHllinllllllllHliniflllTllllllll^lltllllMllllllltHltllllllh

Kommer Model

No. 143 6.35 mm. Kommer Mod. Ill Theodor Kommer Waffenfabrik Zella-Mehlis, Germany No. 2428

Barril Balas 35mm

No. 143 6.35 mm. Kommer Mod. Ill Theodor Kommer Waffenfabrik Zella-Mehlis, Germany No. 2428

Was this article helpful?

0 0

Responses

  • Wolfgang
    What is a an. lt. galesi brescia brev. mod 9 semi automatic pistol?
    7 years ago

Post a comment