TiTItt ItjIMIfif Tjsra

No. 281

7.65 mm. Selbstlade Pistole "Beholla" Becker and Holliinder Waffenbau Suhl, Germany No. 2012

Beholla PistolBrowning Pistole Vigilante

No. 281

7.65 mm. Selbstlade Pistole "Beholla" Becker and Holliinder Waffenbau Suhl, Germany No. 2012

. ^,,l.,,|.|.j.|i,„.l,|,|,m|,l.|,,.l.,,|.|,j,|,,„.|,,„,|^ I ,

1 ' 'nil' • 4 * " fiiil.mliiil. • * * ' .liT! . :••* ' * 14 " '' " "

Eibar Pistol

No. 282

7.65 mm. 1914 Mod. Automatic Pistol Beistegui Hermanos Eibar, Spain No. 42300

Pistol Eibar 1914

No. 282

7.65 mm. 1914 Mod. Automatic Pistol Beistegui Hermanos Eibar, Spain No. 42300

J'"1 "'"U 'J i'l'l'imj i ,j ¿Uj' "J 'j i "j 11' 11

5l»«.-l>.»il««l.lni?I.»ijlnir(j»illll.Ti..|||nii|1|,,|,1,T|1i,iIlllTillltlllillllltltlMllIltllMllllMlllltlllltliaiTlllllIll iS i:llinltllll™r!vlimllllllll"llll

No. 283 7.65 mm. Beretta 1915 Type

Pietro Beretta Gardone V.T. (Brescia), Italy No. 62886

Etro Beratta GardonePietro Beretta Gardone Cal

No. 283 7.65 mm. Beretta 1915 Type

Pietro Beretta Gardone V.T. (Brescia), Italy No. 62886

Was this article helpful?

0 0

Post a comment