Knifemakng Books

BOKIOI BOKJ31 BORSSK

BOKIOI BOKJ31 BORSSK

7 3/8" overall, blade 3 3/4", 1/8" thick

SSI66 Blade Only -

SS166K Cobra Kit

Sportsman

VL12S VI. 126 VL127

Gcoe Ottocn Gtee Oit-xii Otae Ort-xn

VL12S VI. 126 VL127

Gcoe Ottocn Gtee Oit-xii Otae Ort-xn

VI, 125 Kit l-Taper Tang Hunter...19.99 VL126 Kit 2-Hiddcn Tang Hunter. 19.99 VL127 Kit 3-Lockback Folder 19.99

0 0

Post a comment