Guns

OC TOD ER l?Sf

— MAR INE CIVILIAN

rOirPAID

M AS KS M AN KADCE ter iheettn, iltrlini »II v^r S t. OD «ich, pun pa id.

Rifleman's Badge

— MAR INE CIVILIAN

rOirPAID

i Clin ItIIIt rtl /null jlrljt 13 i

One erilieul ilpjecl nilW, Kïc umler-luml. lii-inc ih'im" ¡I K'il i- LI in- [jet L11 iic tmi eunani Í11Í11' il In ill i'iuml ihn u herir 01 ilirly ron tul. If, H" liíii'iii'iiH'il Ihi iih wlit-ii «r iH'rL1 -honliriu mir Ml'III, Ütv pKttartor -Inmlil (ifiT tíinnigh i -i.fi rinti . 11■ 11 yon Imve 11 rnninl partly -nuk m 1!,. Iiiiiiilict i' i- .1 un j! . .111!..il i.. Im' ¡iMr- t« IniiniiM'r ihn- hol I tinted I ji — ¡11 tlu-\M I h ir M-l) and simply lir<- fin- 1 la m il lliin¡i nut. Uní \H-1Ü mili Vft-lS u llir'gr IIIIK -tjLini ri'iJLliri' Ml'III »tripping tile Ij'ifl ij,run i 1 und ¡mHelling lilt' ninrnl tun ímnl (In: Fruni,

littet a I] tin- yejir- -inee J arm-- I*. Lee inlru-

. ¡i in 1 J-îT'J1 iiir I'iul .Mau-it, liepctuUnt

Dtt ulnil patent -ilit- }»■■ rend i -ImliM In-

(Diuiilnulik1 1 Iiiifi^iIiIfui -Huis in tenu- «f ¡!iti-rtH'Lu¡»M'1i¡]i Iwtwuen gun anil -Ihh.Iit, ,1- i leu-- tili- sslmie sulijurt i=i nulmiiiilir rilh-*!iir| dtnign j 11 it ihwlilvr bandliuji. Draw-in; [»mill iiylinp i- mil cluid^ll. \Fl lit uillI 111 Iii lire m it mui'i: aik-jmi-d, in I Iii- rf--peei. than i In1 iihiiglit-Jine JübiUini >i»i"k nf littft Whi"n AK-llJ mid HM Ö go in m (iriHlllllioil. llli'-i' pinlilrlll- hill III' -tllilied.

Hut IJ il—i.1 in-Dl a—1111 It rille- djc Ih'uhuI f[U6(ftk>rt At |lii- ivriUlit IIm iii'-t tllilii; in lia-ie |iriiii'i|iie a mil utile I hi- S«le nf I in- Inm

(Jin nu in iLwiaif, Tlic American Andaliic de--i^iLiT- itrr un lili: ri^in lucí. A* IDnIr Kllfr 11 i-i- ;j 11 is tni^j- In'ml 1111-1 r lutein- 14 un-ssi-r-

¡111: rtme of die dynamic problem? oftljr e*-H-11-11 r firing kLsIi (ttílnmaÜr i i Hi- fan re 1 l'jlr wri inns ili-s i'hijj Inrllier imprusiiineiH:. m es en wliolc Dew r|c - ijm-. to útaktt \meHea's nun* tlic In—1 in tiie is m id.

BELDING & MULL

Was this article helpful?

0 0

Post a comment