Imported Muzzle Loading Percussion Cap Guns

Irai plu¡rrd- highly miai-Avril <#*lAiJt t»( Inlaid d-Lnidod. ' .u» t*i-.qh r Th*

all«rHva rj.tr. ri iinrdrr cvrlain (

Par ft.

11 3MÜ Cl-viVüTt» by Mal jb jihd niir-r-d mttrnt tn-

»■'.i" iJÏacËUF« r J oui «i«ri»> ù* i*»c

ilUlisn* riurijig, Mq/hi w..r ». Â rrdl nltvclDfi -Is-i onl^ 11?.»; 3 f*. » r« 'Jà^-ftO

1NÏEMTIDNAL FIREARMS CO.

-, CO* Ji-rt^l""''*. --------------, „-^i iHnurrd wilA älhcr muxii* On it -va-ij "iû a r™ ^ao (Ml rAMDUS HANDGUNS Dr IMC BA IT'SM 3« Uli I O ii.nl «.¡ni|l« «rnr dDyblr .vrl'ni' iHj-nr*trr ip-t-rl. Avyyr-d. MunJ^. Br-Htjir t:spW «S *FAj|i.n,||~Ant

■i'ii j i I TJlB bl ii-iifl. Jtrtinnb .ir d Jjj.rr#U frlli-ct Uhn ■ TV* pâri-ih «r Olwri UAiAi^v. Iii

3H 3-&m c.u !îh r Erillrlti C«mminM. 5" b»l. a-i<>0« Mt««» i V.-a L4P EKC'1.11 ÜMi. 3 M IÏÛ OQ

431 CALIBER V. E U L C ¥ nn^li- & rf«mh<l-r uimn. -I hen. J». Ü ifr M3.ÖO 6" lifrl. »ifi.lft. 2 r*?

3 JO OD. Ai1niH-T IJ-. ih.Kr .41 Jl Ç P fJ » jrldi t.on»l.

W il M, t'L'l. I MEE: Or i^i iui Hcl«fc»r m.ch »Jen MjrwjQ-un-5-Ff.n m,...;!...m- ¡d Nr6»Mdinr.

41 ? 1 lb J VCTTCAit.il -VI TA L I IÛHÛ TOME 1 Ovr-rall ¿ifrt^lh 44 . w.ifitl lr«u i fi 24". wn-iji.1 ».ï ifri. vis^ii ■■nala-mluian ..un^.n- 10-4mm Çji Th^ mi* — ■ Ir-"JL'I ü u ij !■ I. llvr Jmirdk iljlun miliary pifln of Ihn r day. A .-vlivi i-ci ' t <|in. Only

Mil VCfrCHLI CAVA LH Y CARBINE, 3 I h OLE SHOT. 10.4MM f ilm H IT M )■ jvr

II"- i' d'y 4-gmovn bifviMl ..eodii ■ ■■ ■■ h> th+ r. I -z.

C4H4[JPAr4 n 'J ï P. n s : Wiilr ■:■' ... n,-. Ippi. Al iül. i'-iiif. ^i^il-rjl.

Boltn Cnttom Gun Ki?*

Ki.f ».mu- I in 11- we liane Ik.'h Idling sumt h|niek dn* mil fit* insde Uy E.lwsjd II. boua,

Sa.iille Maki'i- aji'i Sil terra il 1)9 •>( Wl Nurlli lii^lilaml ^xe., Hultywnod, Calif, Tln-^' ftr.-

ma île in'I il ifh- very linr-t ni Ira I her-, li.inl-wtrf ami iTjill-manHliip. Bui in DUkc* 4*11.1 liai ntiiile lln-i' ipiiek ilraw rij"ü on almr^t ehi-r/ ennc'fHvuULo pljte+ t« OfJrT, f»r llie iimH failiJi.JUf '>1 h] 11 itk .{raw Bilisk Fi-i-ti -I a il lie liani plditi -in. I -Irniiiltl or sta'ped lc lit tli^ Ilips .imI willi -iiorl nr -Iühh1

rlrup If.ijp- lilt llif li'il-KTh, or eomriioii beim for uti willt Kotiter hiHipin.)! WIM lliC lit It, Any an^li- m iioiil imi ■ ■ E |iiin ean lie hail, l.jpli, li.w nr avm erms .lr;iw tan In- hi.Lite to nrdcr. Hi .ill lir'Jty ji.L.I hnlsltM Iii- |)i?i 1er nutfiti ure all full lined. Sr.mr lii.Ulrra am lii'ifked insiile t« I he butt "I lb<? Jinn iMItwmd a^ay I ruin thp Iwdy, wliilr utltrr-HH nihil 11- Id CUTV tile ^IIII [turallei willi tin1 l.ixiy ami -lilt ¿lie Hiii|i1i- filmer r|wallet< IjcIwïcII lull I <>l Clin ami -liani. ni I In- liell. I (gibers an- .-ul IpW lu leave til« liauiiii.'r ami lri|i|;er )!iigiil in tlie rlear ami all jl»f*e holsters ht lia h- ttuletl were a ralln r I.fom-lil [in llm n u ii, to laeiltlnle -|.<-.-. I tlnmii.f, hoir.cr 11 lev jr. jtll eqni|>|hlj wilii wk kin.I of -afety -Irap lo make them practical ii^u 11 ti onlliu in I lie liiil- or rug ü Imr»- 111 well. Hi' ni c ko- nml lias rtia.lc en-ry rûîi-mvsbJe iljlr of îsEety drap, from iim oi<i eowl»oy I lump Im.ji In lior.k over llkJ lia m nier *pnr lo Ca^l. lljnEy't- Iii I le Strip willi ji lml.' in il lltr'.iigli wlhicb :lie lirinn [tin oi [he Cull iin|"k' nelion onuhl be Ir1 ilinvii wtd lliiii-lork Hu- ]tiin in tlie liolrn-r jikI will) six ruunnl- *afelj' l irrii'il in I In- fiun, lo I lie glove iu^lein r iirtjii anil, ix—I ul all. I'i^ pW -nap nwiiy sa Erl y il raj). Lü

p Western "FASTDRAW" BUSCADERO

Pfjlo SÎ5

Tfindinime rrotn ilflBrl. ii iL ■ I ■ I I c 14> 1.1 ti I- r. Ihl 1.11«

biili.tv...'. .f r jl i. h -= - hit i'< u nonu nmlini ri"h

A- I iii" LJiTDvrh

NDdr, I' il IIUIHUT t-.u |i Lntntr^ lln.'.l. fill. i ilr.iiv

klrnii^. l.-liuj.-^ i.j 1 eiUH.fp—u.ilurat, brnwili l.!m-U i.l ru> Hl. »iT.r.

h;ill"w .'mm il'.lffiri If tmll i" tn in- wnm ii.min,-, nih or mi l.ji■ i, i ..kir, rih'ln bt it'fi-

hji.uli'il. litu I ml IHI ..r rnji. LLul 11 i.'f j

Pfjlo SÎ5

Si 5

Was this article helpful?

0 0

Post a comment