Info

H MU, HAKLICHDI . .Mi.rtt' :\£ ■ni'. MVIÜ.I^ mra ku*

I. swollen UALvKJl

M In , lllLieiVAL H ni, CfH.T ILI.H' 7i.-. .vnni:vTiM.\v H^I -.M:

" 1.11 Dur MS >0 J.ïiS |a.r ho, la T. 1H I-, ll'I. ninirni-liiiv- T -„-1 l,i-'h 1 r .11 IA1, r.lü i ,-r

I. ,. V. ,,.|,| M~-k„ -.1.1 .. ,. r»M- S 'IM'. Inn - 11..

civil htiil um ma I- I.-IMI hwH. Il MU eiK FTÑI rv..t.-1 J-. I , 1hr UuM. M »a.ia Ih-n.

ru OCA I "ti Alten AT- 'on i [I I et !■ nil .1 In i-1 -fjvlii.,, eonditfan—ÍIP-Í5., A few choie*™** II-IJI.H

(¡BlUlASj K|L-t1 BTflPlSO ÜÍ III-KH -is" -rrlh'f .ontl «jo|h- th:ii l'ilii ei(rsltnllr nu lad Bit a pintor eon if le Le wLtli inoimLi. .

NEW—tlt.li l iMttJ (3t:VS, ST U il «i. Faracltat*

Ptprvj ... tï.eri un. Slur ^IIl-H" ,,,*!.»» ra

H AKIN K RKMIFE KIT -rfLlli um launrll cart's —Ii' un res—wp tnrprtbf dirtr—laea#-ttan iLilastLiT A elennlna hruiill. . .ill.Sfr

HSlTlill PI AT PKOJBTTOB ■ ■ Brilfcph ll'I rien ni nur IViLtnntn, h ni In unlink peojeeUle yvIeIl a Plirlna rinli.'i than n rnellou l.,-i

IVtlfül 13 Iiis rrtL-L». IL tïH Atí—Uarr-h',1 ni tl«i|s, nlrlapnl- --1Ï.S0 en.

NRW I 111 raHTfON TATAUXI t t:

—I lu i ami il il h nf •am'l'li lienta far L ti ■■ hnnLer, »boater, nn.l cfilleelor. Rai-L" a rntic iiitLiLLn nmt tiyflMïrÎH , . . .i-n,L L4c

IM BtRC AND GAME CALLS

Was this article helpful?

0 0

Post a comment