Insulated Wolf Fur Parka

OPERON poLrEsrEa nniDriLi. IMÍUL.ATIOWI

Witt KEEÍ* tl>U wmn TO DELOW ZEHQI

ID erica

MAMLIh .211 BIFLÉ

Certified Si39.95 Value! Braeil Newr

" ff» íirv»»1 varmint rida mad»- li-iba-sl Model UJ'

!■• 11 !rd action. 22 9 jrd. Käurä*} M JJûiï I pirn util* 'Pëliiitli! ftrJiiiliih.llv li.Hi « hi-ij litrup Hanla CatI-s »l«-_ íRítkMM. 2* itAinlfii klvai barrvl. Ç & ft AR

«114 19. H i Li il Va.lv«! T«u'i a.1 HlIIN'l fOfl D«l* <fC*4.all Ï9U.1L5 Lw man Mandl my ax. Kap* and flS.TA (CA AC Ixia hwubU, r.My u%t on ywr M, .11 »nHi, , .. »StgiBa

MARLIN MODEL 4S5! SAVE S50.00!

SPECIAL PURCHASE!

Marlin iff Bnlr Arj.nn ri-paal.n« rrfla «ri I h S-fcilil Pnagajin*. JO-DO* cali-w r s Mlauiar arlio-n. • ' ' •J't* r m*ch-

MtifiMle AH 13 IliA&E mV «L4H4P- quállLy nul. thmuylMut. Ci»rtiy hai%d-rhf cU#r#d at n'fip ar>d Iq^i-^im, *rd ii#m wi-inM ».Uinliri» «ïp*I barri«», Marlin Micrd-0<49Vd fiflir»*.

Bj.£hjtsl# il .-r,.i H.qñ orín* lutNir nlmij il'ip inn i.wiwrli. Ail

r«it*| hiIi, hlurd. M M-»u»rr ia.l-1-p lar mí* tai1P> In»

mn. n î »-i '«rappi Ba««¡.v*r drjillhd «h* fc«pp«« id*

aU IfPtilH III j". Wen-1!« 7*4 M'jnai. Iran-di Nr*.-.

V*lia* Fay S1Ü flfl Onwr, ULflW* »ALI rPIICï.. * *

■■íjin* ni u<MA L*ût 3 If hl I njTiad ,;f t B M □ C

r. h Hin 11 4P rrjFj» -S I jf hi . ra» ÉIwh J 3 *! ■ 5 J

iTfuJ." ijmai iJ t-rw/tr J«J UCM»Í Jnf ¿Jartía HÍJJ, , . Ui.fi

Was this article helpful?

0 0

Post a comment