Miscellaneous

f'AKHYAl.r, CANTAN Hull *llh itmii ami hiBdl«, Uni plp- u > in in, i ; ii-.iinil. ra>ún i. j - i-i- j ij [.in.'.

rir 1.1,s i s or i>!h, I rand [III* rabr fl Ï. Ml_sr.-.-rnJ Î- "'■

rj-k I'oliJiL fp^rt SlUEn. Il S. L-1 :-H ÜLir(rr ntladelgH*

114 ml -ICtlTINÜ eyvrli ippqqd lirw le^lrl ifefehf Udtei. Eor Ijl-Iii^ ilTaU. '. Hllliliei, E .|ir.larj>:l:i, cradLlll ñih-

tuOTlihk, lajlpf poi (if Eeii^ri, plan, rudi and ijarilpiiL,

I'oily en irari red. ÏS.51 1'JiFrpiLiL I'L-ldtr /(¡. u Sln.^i. LL H. 1(111 BCreal I'luladeIpliik ï. n a! (trersoriELÍI « Tirni-iiT'itiflr «SNÎÉ. U mufj, bflud Im lü.VÍ 'arii A3 nS t<prlti(Sr|d rlflr kurrb eal :i„ . t. trarnl rvir. li-iT'E. Sorplu. 2I-En:h, UTiiplerelr arii-d Vaina tü.'i íjii I'l 1 ■ ■' I"1 IM m. IMhlii Hurt 'un-, it > lijrh y-lrcTl. tTilli. :. l'i. _

i E'TII KNTIC lEKIUtlUH' Tin1. - lin ' I ! :!' j k, IL||I ■ nil "Willi Ulli" Flli k-ilt hVLkl Wl'.i hp thrtih ii' k HrtpJllLH Î+.LW IVltilll Hfl Of LJ all ill ll'rir i .1 idi| Rp||| Karen IlL-n'xril Knien IÏ.Û4 L'vnii'feld \i>diu KIpjiktliian llnnp. riifL-mt leh, iiil i11 :Kiti.KSK HAN tu lyiiT »i:i.ri!Si liiiiiwiLiliti. fu.ia. Ul li.il.. tJi.M If.in ritt«. £>.U. Twl.nn, ÍI..1K. tïolde r:..LiL- iXHiim riuim. Pnwi. Unbn [riiiiim LW

Ir-Iiir'. iwIiIIIh TI JI Krr.rii, Hm I J. Nurl'unrpart.

Hilt.

ICH>S> UVE F'i- r rkiiiirii n-,j di:.'i i sJr-

pll Em L'l 111 In. lun fentg. * Ml III i 11 u» , a> h iHiiipaid. e'uklLr lipnil atfp. |] S, lilth StK'i, J'lilli. ilrllillll ? E'j jj.h.a. eah IlKlKSHElLH fvr the ifcurer until (tin, h.h l> r e. Hoiïloa h'alue tü.'h' ivt.lk Tkry i.lm 11 no i 11 r i'. <l|ia kl l'nulle nek tl bban. ii n n;u. ïitm, l-liil.iklolila i. Pa.____

"NKNI1 t'N ruur iibnli, kl ui t]i*Mr a firtrr—itpnlxopii. rille», hiii'luuii». relod.Hnf Lttilt. iropt-i. hltwrulaT.. irrlurr. tam nine «10 IpmcuL. I.'. ii. i<itjlijiiltr«lJMke, 3T Jlimena >1.. WjreailiT J. "L

Wu i™ It«1, iro. nr IP-« ties hol tun Ikh.i I r..r aaaH. B». JalT Tea.kr. I^mnke Illy. Hafvtiml.

3*tma NAVV i'ASSÓN L'aftrMaei drarlkaled 1I H pu,t-MliL Jot Puïïrrl. 1DH8 BxHItmirr. t'ltvlniml 2.1, niik.

1>I1EE POII ILM nr ll.Hknt nut AmIii.il- linn., fluorita iii.l E.Min 11 III iriLle E, U' (I ion. i, ('(Ht % I : a-

OWN rABIS't.Tji. I'liui raldnrti, Hon Harki, Ht ht I xifetuiuf lmiL U, Km Wriwl I'ridorLi, KuitJIIr, Ion.

I'ECKIUXTRK M H AN n r ir m Shw iHlvji Wild Co. MMlut" Ui.. dUlaii-r i-n ml*. Will If Tîwt f.in 1". I'.iili. Jin.r: Mini, lis Itlik fUitl. J'hlIidrliikU L» l»x

ILIKEE Sr.lSHiS, l«|lb-r, .lr..,y S«rpl „ |l. Ip |- ItrimL nr.. I J. nil ., I. I'nhjll' K|H.JI SIi-o,. || s. J 0th Hi reft, llillaik-lphiba 2 Pa.

tlVKH .t™ Ul>'Lr.it Mvilaotn, llamlfoni, Mutkrn, An-IInur lliCil Mnnddlr. 'inipk f jii il'nliul Xliniuun \i»i t'ntiniLliKi VMkea.Va _

llt.t» I" A ITl E k I ' I. VAltHENT rati. nr

Illini, 111 nil mfedk. tl.jû ea. Pf].! dralrhi ll i;-.il r-- |'iL

"Till: iïI'N " Illy pùlftfekllii- f-.r L■ lien in, rl ! liOilu' I ■ Enr.-niiilUV. Earlllal UllHnLli( í I in yEÉf.

IN !■ luir -i , El -r- -r: it.y ieee Alfeik, TIIIIMl.

tMItlIJ.IMJÜ ETIIItEK HaTrelkd Oiini), | , Abcrl-

rih Jl:r„ r. a in-, lilü ,,n nan.llr am nrj. n. >1 n i r., rrttnp, <n hafrrllnc ji.n. ah K„rk Inn-, eaatatri I

I1E-N St'ltKWS II <s or alionad Irmth. .Vk ivt

■ ! "-■■-■ I'l ■(, ■ ■1, nil .' Ilm. Tap. W hiHrtal oral drillt I ii i - -11 ■ 11 ■ I Hunt Em Cata -, i ICE" -i ,|l

11 Ork kl mi I- nr. lodlltf Sifl. lEim 1 Naírtia ilitim HiMhln Im Hi Inda qutr,

UI.^'-XNTlll KlNH. ItHDHOWS1" A Kflildr |î7pïtr*~aTl

Mahr ïHi'ilKkinj k nijlri. Vruik M'nn Je guip lo Coitom li»t in I Hi. Erjr kri.rl. N n y.rh

I1EMËHAL ai'SiilTTSîKO—Itrltairlrn, .. he ei.n.

ht.I n Furt, pur. jiuilt lumiirki In---- : ei.,. | Im, i OUB Hint) lErrrs Cru k. Calif.

Was this article helpful?

0 0

Post a comment