The Jaunty German Forage

11 ml red sup.

Buufjil In Wcilcis illy nf rill 3 hundí at (hit ffllMUfi. ru, flylnp. tirikíiI-liLLlldiilíI "Mlllld lip'

front and Wftulever ihi- wt.Lthif nftolevci your (avorlle iPOTts-you'll find ihii- Idenl rcmimiu:lern ciC looks and rmfarl In one of thi'M' s.n|ierlil>' ^lyied mtHlvLi, Jitiit warn by -rylv lenders ,it| nver ihi- US, for i. liiiin \ bwllhl. »port« cnn.

eoll. '>> >.iIinj! - = iin.t:- fcr-fitalinR. bem-li. tennis. , rchull etc. Made of exlriinrdiniirily hi lib ut-Mr iitindwli of Girmnn eroftimririship, flu»» from;

1, "AFRIKA" DESERT CAP _for ttctu*-

n-eü I hrr spnrl.i. ll.ulf in Hue. Ilfihl weLybl l-will. Lined fer IIUUI BltfCHl Oesi/rt L:ih, ^uIl* blue iljirk (ffmn. $.1.115,

I. "JAEGER" FIELD CAP..inr «mimn und! enrly-in'! n ttr. Made 111 »oil. wind-redstUM jnb?rdlnr with hcWS liiiltitf. T:m. slate blue, dark grcen, i-1

3. 'MOUNTAIN" SKI CAP — [of tjl t (' - ,, LI -

Luinn inid dwp-iilnlnfpom—wUh unkiiie. Ivo pHisilinn, |-l 111 ill iifc'ii llrij"!- In C LiVt"l' Ii I rur- ntuiie fl) iotii ears und ruck Made (if snfi, wnolen European ieit. Cotn^: HOtmlafn (jivtn. nti; blue, field crey S,Vtf5.

(Alithrdllt Edtl^tlii meunkrln Ih-fLgnm J n flold and 11 Ever 1nned mnai, £!,i0 etilv. F,h |iT"rLi|it delivery- simply Un >1 Stlfi Of li.Uier biie! wril-r mil llie rutiir -jud Et fj!H■ i l, ; oi 3 nbavo >1)11 won!—luiietbvr wltb your

Aar lit d ii a Nil' <mil ddrfrtni' Itw ttull iviLh ih cheek iir limney m-dcr. Add 3Sr poxllKjr fr bundling chureei, Ynq will alifl rwflvf free EMlrili-i' Hhf i'4 ■ k-r Tlj I tje rrrilin Üa^hjrn jilllI rvßt-nientnl Ik-it sledni. Drp1 GM-In. TMf AIMS-WORTH CO., 15H U. 3h Sl., N. Y. C- Id.

iBfiitfr inquiries invileri.]

bit' llii' rife mi J''i'r iiniirr citrr iiir'Ih ¡mnr lifilil fondithin-, jmi u-.|í have pnwed llie l'i,-i -uperi'.r l.-r Ir- i heniii^ sh^inling. Howener, i hale ÍHícDlIy made □ (htnfie in lito Hlftpe mi tile .:nm. NtlW Í1 i» rt|uippei| w¡|b Jtia - ti tLr-l IntiW -IX trape wliieli £Ínes ii hubler ib,- clioire »I eiibrr a L-ro*-hair »r pos-t --I lio en i-:-luí ir íitf l»h|: Fangc purcifiün ibootlllf, [lie pin■—L fdr late i'^eniii^ >!iihi|¡H): wiilí wjlrhntf leenliliti grúnnds. i liahen't, u ^ril r | ■ j— i'L.m bina tliin orí (¡araif, lmt fir'ltl U>"|> Iuti- in ilie Ji*it tronli) iindiT all lipld me llmr i|i¡» i- Mu."

Tvfi) rpur'HrLJ.H5- li,1111a tu miiiil ¡n fjiís iiiafib. in(L. Yúp mili u<iie tlmt iiimli «f tú.y "iiiiini'T -I i i.'i?l i n F h) drvoled I» iiibpriniiij; inv wchhI-

«wn: wiih Im action riNe-. In mlilin.in, ib"M' I- iln- hi,]l ai'linii |irrc i-iion -¡iMtjtinjj. iJtirsri'l t|i work al tfrn" |piir¡HH'>'í Hntilflrrt it ln- Ittlter t» ^Uh Ii witli une tywi ÜfflÍAO?

In -onií- l-bm-s, (H-rlia)» nhi*t, bnnlerK wuuli| lie Im-Mít KttHl liy jiiíl une niatehln^ ht ol ;ICliiirii-. íilll I li.Hr fullllcl it l|l|ifr pri*>ibli; tu builij Iwi) <1i-lini. t rJnnitÍBg Icchnútiir;, ¡n-ilnpcudogl nf ísl-I) nlhn. I fiind llmr, ¡n ■t i y lii»li «r'litin rifles, llir lecbnüjüti "I ln.nl-hi;. ^'cp aimínu nn<l wlnf, »r* iu>' snli-

riifiM-ialts, aller [r.iinins, a& lli.it ni't|iiirr i| willi ihr Irii-f .LLiiitii, A>-wiali«uí arenunt ni lar^i- imqqd fur lilis 1 jni t-nrr, I i-impli clim'f reu b for a lrvrf OI» tD) Ih-Ii nrliíin I.t a (plIcL rrlind, iht for n !„,lt <m my Ifwr uiion. nnrliT ilii1 un*»* nf üi'lil ^innitlrig.

f.füite Hiflrn, | iih: (¡ir- |h,Ji jniiiin in Wtwds

Ki'IiDii-, I li:ne lakeri rnnniiiK ilrer liiiic alli-r

,»r Jh i-t tlie npporluiiity wUllin wHpils, 1 bis ~biHii|ii|< cinHÍiiec. me ibat mili tln- üc^ment ■■í 1i.un i n^ MH-fiil for inn une -Eml ir- u-eii. uní fililí 1111 ■ i l —, L ■ i ii *-t y, lint e«n w¡1li .ill til¡«. ! bi-lievi- ibal. in .niy uüe ni ni.ili liuw f i litis fruin pliiikin^ ■ ■ i bi]; Jíanie. a lifrnter -li»ir!(l lo one tülkiD, Kiirliniatelv, ibí- i.- eí^ilt' tcüom-[ili-beil willi llic [irEHLnt Hiledlon ni íjetory rille- ávtllalllr. Iml I. Rcmin|li;n bai- SiiU.k

Was this article helpful?

0 0

Post a comment