Tuneup Practice For Bjg Game Targets

(Cuflllqun/ from pagf 2tl

-lili lnnm-r, -lulkinji iriv *iimll girar tu [i^pn ver y Jikt1 tbl uljJainrii in hm") 1 im-ir. Iioti E mi «pdutiiig a iluf 1ira«ftbif$ ii|i un ni y Ii>ii^ ruii^r -iinuliuj;, E hit El tli>> I i mili»;! Jinl i~¡J1e- ¡- ililli-rent, 1 em Lirntuiil lililí if[h'u lililí, ii-iiijr rny jjjlmieiilai- In . in— ihr r'm-l guurtipiiin^. lootinf fortho*c limwni^i'grvy í(|iiinrl- in tlic íjra-- jmJ <in llu- rmk-, !,)ijíh- tifien I apol iIm-im li1 llir iiIiti. m - r i Eli y iTi'i't u- j 1 j ilít-1rrjj!i Irii.inl iit tli-i Maji^iyV Smlee, Sunwttmtfí I -jj'H llintl [hviIíii¡! in llu1 i'lk rlnnr mi llu- EiilE-llll|l*}i i ilt«]j FiiIm u nck'tlt'Lidy podlíuti, inui¡|f «lllidg. -ih'El jl- dne ini^lil m>rin.il lh li-i- í"i' j ÍOfljI t-miir (iri'í ¿Uní I linn-li oH ihv

-li>>!. If it i1- fii^ií. E Jin elalnL 1f I mi", I

iln fhli'iiii iií -<>al «urttilnn i<í IiikJ iI ju-e.

Biith llu- |ir:irlii'i> iinJ llir síhiJ M-.m-hmn makc mu n bllter liin i^niit litnter,

Ilm1, (En.1 imr|i'r-liiiJ> l<> my hi¡; rillr1 i* en-lirrly .ELÍii ri-iil. K«r Innj" ranj"iL Eii^ ¿snir i-lumhng. I lik<< ¿i holi ortiun, My fityorití ui ihr iiiiuiii'hl i< j .."-¡h Kj AclJiry Shrifl Mdnuuni

1111 hin na £ ! I u-L[v,irii,i arliiiu, My uniltMlIlly fur tili- t- J> Mrtflitl Bit<111(4 322, 231 ttrimng-Hm riliW. My r<ivi>rili- gmiund «juilTi1! Enml i-> j Sictt* rji hrpin Spitn-r in fxun ni 23^it ftniiuef 303L AI my Itendi ml i lime EliiIi-Iriniiili- fcptpipg fite •ha]« in J lnrnimli group ul Um I dreil yarl*. I -¡¿En lEii-

rillr in Ik iiit pnim ni *im ;u |vm hutiiirrd J'ird^, Tili- jjuTi- ■■■>' I(h!El"I aimut 3nfEn*-liigli ;tl 1110 yints -»Iii i>il]y Kiil indlc# l»v

My -i|>iilin|i equipim-ut i- ,i lEa-limEl n>h|iL'. fiili j firic i-r«—hiair reiimlr. Yt'irli ihi* cuaihimitioq oi HiMpc jimE jiilr I cm! tjkf j ^miunl mjtiirn'i witll 4 ceitlcr IwM mit tu yaril*. I im ri'-i-iiciulhly iure oi j kill, nitli jn-j j |>jl nf ECeniid.'ky tk'vjtiun out in Lltr-trr liuiidn'il yiiriEs,

'II ii- Marlin ii li» llic -uhu- iriftger [Hill :i- jEE my bipr ^uiiie rillr-, Ii Im4 cxactiy tli" -jnu1 cliHkin^, TIil imly (EilTrivm-i? brtwwi it «nJ tili1 ^Imrt Afktcy Mli^mhö] i- ™

[Ik- KL'itpe rt'lii iiEi:. On tili- J■ j^ ^unif fillr I

0 0

Post a comment