Automatic Pistol

.ICO Drùwhlnf Ii giHftftly J i inc I d, hlKfltl» tally tiiLkllcn and Imlihtd In «nry mp«l> Hjl crlpi uHCf plu■ Piumb s-iftii, Pl»lt STANDARD U. ï mida .3*4 Ammunition t»H'l-iWi in mfjf ip«eiti( iîtii Ildft. Üt'AMNTBRP EJCELLEST

ILS SIDE JlKD OlîT

T.-.!■-» fin* | i»Lo!* ilmw ts» WEAft. S'O «vUlofiM of luvinz b«-n. Ilr*d ^tincr than tuwfln* I

Purrhui prl litrlûiir- iaÏT ■ t deJliïn« fl&Bljr nUiiL* btlff fv.fcfc-hlJ" lioÎM^r halh p-wii rIv*Lf-.-j wilh «il lira®» iltfiUr*. fivar.ii3l ".chjkj iemt j»*ilirn and t.>s!«l eifcwn ims-rlm. Furfijïm- prit-r ineiitdra TtiftF.Ë .UAflAZi.VES, ilea ai jfrirU.li in., hufjfn^, •um- in ¿'un..

PURCHASE PKIC2 ALS« INCLINES:

1. Kr» I«Jin«r ihduidÉf lufjrd. roundad, lin iihte, pal Is bed.

.4*0 BROWN IÜQ jil.H>l* *mmt* rr.ii il* for ¿¿wihLpîTi. ufllrêr COrp*. Th* ¿rLi'H urn full and nr*äiikn* mndf>. chpcfc arin* U i*rr*ci. arJgi carr-lrt th*

nyyhL ririivr il i'f Sirtdun. AIL t'AtT* ûf "h* jiIriAlâ HT4 mil "ni of h»*»

ir. h, 1 r h I n if nu m Ko m. lO-rfair St L ï BALK GVARASTEt: full r£pük1> If you, rte. n«t conild^r ymiT pl"tni «nil ii.-rti.nri« iwrfcrt in »vary rii|wcl TO QRDERi B* il J ih*ik. «»ill or M.O.

____r.lz Am siijJ rifjÇB, ntt-ef ctmiictcd ff ini-r1 I litfeni ■< . lia* under i nriirdni.-r.r cur fuciiiij' Am - i nr m.r. M mi., H«.,

Sdürh., N. ¥., K. J.B N. C., K.l,. Om*luh* Ti. üiiiaiu, f^-juli» ¡.Tiniî. In. CnlLf. unter EhTn l&TTil liuttr, Dulerj nquni.

+1 -1

Post a comment