Info

Si.-kvh l'-^K sr- l>LU.l-mif*>J iiMlfp* PPHIIWE laninplla-

|.k.i: rainfp MMWy US IflWO I iriirn rlllf ni^l ■-.ir-

liliiva i-T|Hrr.liPi îh|I f-nr IIïH raFlfldjfu «inK'i /»■ r ^Ifinr l ii i' t r^iiiirttfiM-ll-m Ufen Ülip ET^ *llim,n M liT-P1 ¡.iF" « vy'-Jii'T Ii. pjiM'^IIP VI'Pii A tn-i.^1

,1s1: |«a£! 111 ixt íavurlLu platul ■■»nrl'î^u pt an nl-a.i:i. Ii,- ly puiIM J .o-ut LiMri[*in PFlre, flö» orl«jnaJ PP>vrL*d Inaii^

LmaJw ír-'-n »hp n i-í-lia'j* iiiihiL (»nW'ill íli'L«»^» LJí M"'!* '

M. |p jjii -i r. i f nnil mnhva |M*lr>lc lliïlr iiL-i " —*

ulînr iif Ihii ■•■■irl ni y, ■---- ■----—- ------

P*lir

a maxi nu iiue ij-uwî Anuiin iiijjr*r pnit Ph <ir«i-ni:

iN-lLfiiiiiï Ai full: IH-nlpn rarirWr*" l=i unliiur'htd fl, r-tl. pa.-rU» la Tnscrn TüU »iP-inrll. I'mIV- I »441-»'I if it .1.4 IS ki . Im -IMln 111 nnw: ■r.iiiiUlT^fl PI Ulli iuiIwIIwMp l-jr-¿hllt.

Wil.r Î-J-P I ¡i] i Vf ■ Mi* 111 u L UT «i'iil'f lifcVí iTí-anní-V h "i il'u'il !l.v Iii ll-Zli>l> L'7-ir ïlMHla i"

l-.s.'ü n-:. mr, imiI iwiÏM wihn «Hpyrti j...«t. ...

JlL UlHiu TÇîiiîWl l'Vr ih.HF rtlliouhlf ,43 1LT--II lif»L-<iiii

I.Ithh Vm-iii-i tnaíiLir.nnil — »hiniSnlMllI LV iilM

pr.[Biii'Mr—l H'iiiib iWlrr tlliri fw piinmuiriPiiia nlirifir!

Lr-iilw I irvniiji' liLWíiViíPy iH Bfii.- riuii .« .. «U<i rru-.iiüfc ^ ipplr n#i I|H|B Li: la rm.i'.>ii IbIi ii:t l-j-rqnii- i nr all V-:-¡i .4n iPii-ii^ra. a::! ¡h, I'.. IíUILiifJÉñillvl. InCO ílHlf BT»? In »ral^l i>-nípa ■ •: " i S-il -•• I ' «-..nfiiMPd wlUi ma- .-«i "IiuII^m .1 fil- in Blurt U fully IU-0 All's rtilMie li- Al-*1 '.Il »-IiSIp iJi* »liwhliv« ET'WÎ. ■■ Piraptv ï« mu inhilTTiltwl! TflOAl.

SMITH & WESSON TRIPLE LOCK .455

Ni'L->T ÉÏC.llod IIIWlOl M'-lIlll en"|iy iwle-o this iiiw lirlri- irt ii'lLy (M,¡tn In -VitA

MtA HU#ll»l nm il.. tlï.iC, Vurjf mr» — limited suiMily.

CANADIAN SUVÍR&:

WfriU dirriCl tn *uí lGjiH*É»ah 0' ■ L' i>ulö ■*. r. O. kit Ù2P:. Pi-M-rD+l«. äribnri*. Adil

ATT * MT 10.* AAttniiCAN ■i FL.I.MBNr TjI.p wlvai-.la-.rp liKltiy iA llinar au|"-i:>. aui".

fc-l^i-ti>1. P^nMLloafel. I Vi >>-É|K4lP IBHII ifenrniUllIlilin lv>«rmlr>i-l Si^-^r l|a liEBl.rrr III?!»

a hJutELuii ml i-urli prlira! «Krtlur TÍPfMV Trmfrsi Ihl« ail, Juf la»! link; plfrajiüf* aiid rrfTiri^nffnl Villip! Ffcwiü'l h» Tir.a¡l.-.i »iy rlniii'« iitf flühilB fw Iii« nnpp| qualHv a.nil iTr-üPEtPL ioNii Hl-pliiB ¥r**piirii' aliiL •iii-fltUÜUh'rfl i.-» 1*111 iiidtiÜHmt I- rh- l^ltE

1643 lARIMEHST

WORLD FAMOUS "MERCURY" 10 GA. MAGNUM DOUBLE BARREL LONG RANGE GOOSE GUN

SSftND MEW U.5 AH Mt «If LE JCABiARDS

FAMOUS BRITISH ENFIELD .363 Cal. Rille

Tbn nrl#Krul Knrlilil, BeAirtJíltíljr imafliir.t-s. fcj> »dJUMMl>|* -i Kill*. n^kpr SyiH- «nfuly im n.'.-1'lviT- iruhkLnv Ulla rill» n -Ii » lif-« >»■ hilic Ali m nn* MtvUhMal» r- qiititWm»

Fltk^l jfi í"> isii-.-iUíii» fúir ]iri.CL'i'Ll-in.

\ Brortd New ffinfl Ouolilyl

IPP^^ In original (aclAry boXti.

SAVE $50.00

Pmvr n Anir.n and Oril-Uy bcüipp Ijrlí«*1« »Ith

Crffntr rnni MtL. Vtf'M r..?t »h.ici l.-r.-ir. * -.r,,,t, JP-y IQ Qa. Hag *hFlli Mjmm nb birrrP. )2" Full m-Ü íiitl. «r Full AF.Ú Mod. Buubta ifiggrt-i'.

Midi» írf PliUh-if •l1P g-ra.n uódl* Uitiif r. JO '

"jr\'fii.r. CA«-RtKJC" Hill TI Sil K S P I K J. [i I TI aTH n T I n. y i-111: -: ■ 11- -JI. I.I'-||L-

Tin- ""ROYAL" r.X-Vinr.ri. Tbr UJtf» ¡a.4 ra>vl*l

I hl« I* J"«iiy*J" rr-iriU't. In DHv ö i Hi I 111«.

AUTO. PJSTOl

JVwprfTjl S.

«r -5 I■ it'ih li.-ihM ! IfftFlhk, iV.ti, Ui K3irrl.fi TrlnvJ ut .■infry a iMinn

Army Gun l ÜhiNiEa .»A fflWlnl I Am ran. ftoViriVVIS I in r r b a m m ¡I ffiflli I^Df* llwti Plrfiri ppvotm fur mm ta irai »»■NT. -iii-rllT^ fnmiura ruielli »

7l-.ru» Uim. H^lftrr w-mije M. A P, HiKl-rf". h" ■a- rixrtcl.

Metel

I:»1j-b raBRiutne-__________*i.vs vr.iil i , n .rir. |iv C>ll.M4.H

Shools .45 T

A.C.P. Coiibor

S'irt in«1»pr1f%| ¡Ml «rLelMI &Jtt Mrfil i y IT. mii<l'' f..p r.s.

OüV'C^ MiwEJI .-ta ff A t AUtu rnnLi «« vi kLh 3 JI iLair rnrvjci ril.|i* iif m ,-trt Aus« Jlicn

I'-r iiiP mIp ut iUL'iFil1 flil liS rlftf-fc «r Bjir,<injni, -nCI|iB i-fc-lLy BIII3 --[iiTdlty ■•■Vf-r b«0k MIL No,

Ho vuni ahlfimt C.^-O, u'llru erdrr Ii Jbc ca m -pAMicil by 33 OÚ dcp^nL.

FAMOUS BRAND RtCOIL Ii a rtY: H IN

KB*, f-'lS" RPWlJ I'j-JB, Siíw M444ÜB, mm„mmm rA'Sü exiLBETCI

nr^TijM sunt

Mr..If tn CiJiinSn Ui Hi Bay nC Eli-p xlhiTU PIbUJLB L-r iBTta-rrim.

MAKE YCUR QWH WE-OOWN IHSPfCHOK 0F BHEDA'S REMARXAQLE HUXOLB*StB

Yon H'ííi find this ne«T Breda Gurt ÍS best bF.t\auK€ it has...

MAKE YCUR QWH WE-OOWN IHSPfCHOK 0F BHEDA'S REMARXAQLE HUXOLB*StB

Yon H'ííi find this ne«T Breda Gurt ÍS best bF.t\auK€ it has...

* 60 ütCond "Wo- Toúf" Take Daten SnyiLm« -ony^ht !»■. wldi sí fewlíí a "ÍBlerloct" deai vi

* CoinptHe lntertJuM£fnhiíityaf Part■ in rnrh ni orffll ^t-r.í-s rcngSLluif tmm Hrädä [iruLiMi^ri tnt ir.i'iLrLnif

* Bí\'rta 'l ÍJíjj'í* Syiifni LnltrchniiBí-■bLíchofcntgbeíHV/hichiLre inCfjcni] «nifiortrcd r'KLf-niiiíin-> '.h-.1 hurrL-l... :i.--Miiniít Jiupi-nDr ih«! Dllltm»

* Brrf.fd'í tfarrf Chrnmi' I¿nnf Porrrt LpipflT-viauH Id runT.pitli.LK.aná «rfMÍM.,.KlllUDÉ

ludlni

París antl ttrvítt Hadily ncniJaiír locally throufh yoar Datri Gjiíi. Ce.

70ífr - Ifiihli 51. S.w. rDMQMDS, WASHINGTON

0 0

Post a comment