Miscellaneous

■ITTENTIOS OWVKILH «I rinv.iL,b HB», ItDaiil'h iU«*f Usa, ni. Ibïlan Mxo-'r íiun i|fi>i"iT huit nm ami irminjL mnth «SOI rarnifi brar-l um F.íi.-mjke lurrtli. 1.i1.r-j. ibi Haina. 2ï". nr 2:r. jieitii tltd lniilioand Lu muit n-llWl. Hllirn^d l'aiml l'un r'tmaiil. tull pil« I ! ' ■■■■ i " r Dmltl . Etui ||. M a: lin U

le. i ML [lu . IIHJ1 ^imiUEnn 111 CalTil 11 If j paijwnU.

('AlIllVALL l'AN VA« Hull wtLh uraiM uni luinlki, hfpa alii j L a 22 ir.rn, tw uglilirii ■ ji:i;>rr.. ni Eiai i niaftri

- — "i. Tilua ÎLî.lo-Sn-rlalla.ai i. ifiEb *r**t, Pi-lljJ>li.hii ri i Dn 1 Hunibn 11E1111L Eira, lililí IIL94—>t{H rarll L'uljlli r-|i' : L S-ll. I.

ncs*. QüJíanmníi'íi, ¡i>iiTrr, r, i^oih ^ ir.v.-mih Tn-lei amljlril Sund rtamp r-r i-arjim diin IJiL. Wjnii.i.Hr. ^ ^ IV. H Ulf i ■Jitr'. ni»ikriL and e-e*'

TOtfB taiA tteptln ],IUM. Trap * ita»l. Himiliir

KrimtlM IjjJlnl ^ ühLpílíll laBia t|»j Bir<lTr<|. 911 tel'ni i r ■ ■ n ¡ ■■■ Brtnta l'iirr r.jh 1, siuttu 1 ■■■•'■ Wnin,

31¿IMP1lJI U. Ti'in

BlirriMI MÜ. .■: lili^k <ariisi»i. Wry ^>hl »21 EUnJIrml—tii l'l. C.8. 311-00 bdltlj rltn. Vnj (wl -

HLH EirrllAiI—ltt.9*. l-'Eït liai. A L'i liiiiinniin. T Un^an «L ^ V -rk. V 1

AIK1KNT1NE HO». Dt î.ijni», H,u«.r ridai. LIlM n«w—

Mnri. Hifrllrnl.-tli.SJ, m IIa«. Prmllahil Arma I'». ■ I l'irk n..^ Sri. Tü|ü N V

IIAMI AK1FIT1VI) r,-.-i. hupniifi] ivrw Bdrl man,

W. ri.r LIJ. II11 4|ral r h, dllrtlTI. Í'.'JJ"ll I L-lll, lEUInj mr-Oiurii u. IuIeic '-ol rf rfhnfe, r.-1 - r- rnaiLi and ajt 1nn l'nh) lorriolrril KH l'n-igialil. F'uHL: Heüri *lmot IL k. ftlli mr-L ¡T-lluIrhiMa J l'a._

au iiff 9FhlKr3riB.il l>h brtnd Hiar Pink, ai iiaoïn,

Urillil M. ±Ü.Ll h ri N A.l>(Kl PFfiniDrld mir karivll. ni. un-un, hrand mi, EïnT'I.. Hurplw E4^IIk1l. EfHvnleïilf IkoUlieiL Vilut til Sperlal t',.« I^irlkald í'ulillr i'porE ilKdi, IL Í. :r-,ili Pirirr. mila. î. l'a

AI TILUNTU' HE[>HOPCCT10MS— 1FÎI "liklTaio Kill" and "mU FINK' lllh.i Wii.J Um Sl^/i TjiniEr ir» ir llrnnkldn IS.nif l"->[piLil JÍLl oF l! ill JS|T<|«1E eld lHi Fin ■ h-win: pgttffl U,M l'—-.:,aN. Sann KlaJikniun

1 Mi-ii 'ïf rrrrti lrli. ['■^ili mSIIlTpn bl.^j ILatAwlUtita.

11. tí Ii3. TUalati, fl.H. rfllin. i^ioiet rriirabn: ... UK". K'rirlcfc. tir» [I. w i>i_rypy±i, l.ra lr- nt. tltH imui riiii. fk US. Til h Lrrï.'ïi" l'îj LtulM, Trinnnn L'iialn-, l'flur. 1,'ilEirr rrirjaln:a. lMJ-l«1tra lEvctalLLr " " " lia n.

BBA^K. ÏKI-riiH '"liai m. IM »ici bniifc. k.r: Hor. i.ii;-. Fur ral. Er-.-l'^rí aoit ao;ouailr LLh[n|h tl no tLrb iHiilHald. l'uiiM Spir; Nu p., 1] B, Irtth KLm t l^lla-urbllila i. l'a.

H,H, A- RAH DSF K spina f„f [ha alHOErr. Bfah.l r H Qti e. iuEîiLin Valúa tí «i —H'hl k TUry t1 "n mu l'ridicaldj l'iiiiiiL- spun mfïti. 11 u. tmii ihtfL l'hilailrlphli 2, i'i

"SKN'P ïuut hmï, Irl oa oiuja 1 nrk*—riMna fini. bindiuJU. KlMllllii lonla. <r-ipn. tilmxrulan, UYb<Jï, rain piba mmcunaM. C. D. âjnlaaiiitr—OmIM. 5. Ihmu sl.. Wflrçflarap fl, ibit."

l'KlrtlMKTEII HiLASIl nr^ l.j h[Jlr„

Ilium il» lliHBi vu wtlt. mile Tîiry Líii ttvj l'..li: Sr- 11 n- II H hin íie-'l HMjptli Pi.

IILt'U HT.lSüs. Ifi.ii, r. Amy Kun|ua, I', Ibe>. Rr^il w». «.m atrh. PoWl- Spun biki.i, 11 » hs;b Knm

1'hill. Irl nil Ii J, I'l li Villi '„mil 10 fl, K* SMUbiii, rindan H.Urm In tilín; lliltd linnli,'v. Simple Ovy Ki il'oLr.ii Sknleun ^ ry ,. Orlo -I - j, Ni-braiïa

1 ht lays

C O. CAHQDhl

evepv GUN HOOK IN PPlNT

J-Tbi Bilrr'i Onirh Pinn" EEod mk 1er ircar 'reoBd nail Inn hirhiHing Qot.of. print ILilln|a,

0 0

Post a comment