Only

COLT .4S MODEL 1?11

t. >1L. .11 JL(:P Itoilol 1911 W'irgl niiofnnd LT.ü. um... SUA ■. f nrilji JM.Jj. SUA i:\csikiLl only (ItrH! UhHm |"HT. A nrlxe I'olur! (.IE Ammo. ihnLy fl- m- |i-,f 1

INCREDIBLE AMMO BAR&AIMS

MINIMUM ^R-OEM L HO- HOUNDS-. All wnuliinjl Dr*«-»1

17,50

Ilm I L I»! "hid nrw»L ä.S-K^fl SfrtrjiltB ïyït 11", vl-.'i'^l «Mit nnfllfllictlin^l Ivy "WM mr-lrtln' ïm

Ki y iinv i»Mi-.1ai.î pi .i niVrlAVi.lV prir* iVi lii'W r.r#» ^mwll*h MuucM Éink KirrWrlfllFI Krpr« Ifl^ Or liutl*S AI'I'L hrnw» CPU!-* «Mur» i --i !.iu TvlHHiillíiií BrHIi

rinfit juailLy Arnl» iiUUri Mil i«in>o jJI L^ï S \ In rfl ClTP1^ -pi UiB pj-li« i-JT^tikS. lUhMii n-ll rlluH for nu-ïf rhan w» M>ll iK» iniH bWIH In Ihfrri, JH.et. twI^liiiiE iHitlB hfcll WinJ . , tïl«s frml ... -----■-*--■---■ im* P iià«r.

■til» toIJVíM™-»' *nr« Éml iH jfwjfci" al lawñl

Jinw nrvr cáWiL! TKfr tilwt 4«tlWn pF

mnlriilÉ^rfin

M^iLiVr cuntid» «Val lbh>l#' Mt I««" .ftfffH

W11I "II^É!»*^! T5Ï" hLKJlíi. 55 plrH-ic uqi ÜHIW Vrhl Ii

\ •! h 11,1 II. .il r-r lu«« rui ■ 11 ! i1 v lirvi lirrjwl II» lirliït yrau tpl* trli .1 ni ¡ HiLi- diie- *ni-TiunStlon, M ■: 11'j r j-r 111fM In tP-« U UEvnilLr ■IH.rfcltHi «»U W ft™*

«Mnyr lirm mmvr S>;> fii-riivf-r npml Lu hii|-ilf*: CTlIi rirt-y) mify in iw PIH*I i-n 111 itiirry BCÍV s«1«r! ririf ín-wi»!

H.-i^MiLiHuü IflW urlru ir+W i.iMrb-Jj; liiiijiç-l

' WLlKlWlvr 130 f:B FT Jlifcllplp, J'^f-

fully ngp| ii**0>J WllMlWSMj L-*ÎO i i*«!Ûv Äwnlj h ri-un nii.-rr.lat iiî- rtfil'jl «OHi^- \rj."L-:larli-

LvVúMr «iHliimrny *niL rili an ni. «J 1n |iv*r|TO ÏIS"» Tiwi.ilic Ml m wfLii M^UITHE hil^p-

|j<n¥P il W Vf rVM llunliiT Vir »Eum tni"nPfip"i w LUI

I s i 19. ip-muLu-L larfv rkfir WirldCQ ¡mivnln 111 ^■.mt..-», I^iv. lï'-AnltruS AfkdiM.1 Pdit" mprî lar I ¡- ~rnH w\\ FI" lilaila aL far lirtp. ^vwn hM-miII nji

IHir^iila dû!, -UT.J.SV ILM |ii#xha. iaLÍhÍ#. ^ IhHiw ««jfpr H ii-. I» aijrn" Minurnrlnri-ill Wl nclw-*Ivr. E"C.

vniicmv *ïi«L r-p'ûid HIII¡I#T" !MIP "liiui-iJira '

r H>IH3> 'nM'lhlrf-aivl ne "A haa l-Jiai-hi.^ .U^Uii«^ yik.il* ^.Iinwtf hail ia OK 1hl« ■! ■ JI ami 'iilI> i ■ ri.|ii!'Laftl"Twin*.IPM)M <»f t^ii J-ani^liiR M I m PIX-"'" I .n.i|V|i.«m |i i im hp hail i^jllillnr Lfi íí-m? ¡»V pt»rliiTÎ llslr , TftlV-Hfclllia1 RiiMiril! rarirliSHP i.ci LIU- Anwn "

II«-li.! B-jiaLan KKIMrt. r|¡í -tvirwnan hbkii.iI I rifU-. UirLi w J-iHï- PIMJ ÍW.ÍIII1IU ta' rili.w

I- iLi-i L'li1*—f-L-i-T ".IP*- Oialy H.tfBi Pi-r fuLl IIÏ rmilhl-»

Was this article helpful?

0 0

Post a comment