Shopping

TO'i REPLICA of dm Crtli "Dewtyc Sfie-<'MlJ" liiii^'lliii': fjvoriH' with I tic pljiii-

cloticn ni4iii, jiilrtHiitfciil rwiinlLv ¡iL

YùiVt Toy Fait by The Hublcy Jirs. Co^

Lauca?.Irr, l'a. í^rir-i-ct ri'tüil ni Sl tWt, r■ :E — «Ullb-Iioscd i"¡.[j pifl&i ñlcü Tumid ÇipK ami cmne* ú^tplttely ggwit ícr jiiaiiinj: h'jtli pljy biillct^. Kill [hIi i» di Jjnglil i limine and St.nsk ni l'l.n k jjJ.i-!i..

Expert Rifleman's Badge

Was this article helpful?

0 0

Post a comment