Strebco Gunsmiths Specials

IliHirat« l"T GiiTisrnlihi.. pltK-f ' Jiljf *B-,»a. 13 pa.iri uf Je ripa vrllltúuL mvwi nr tjuciiCcfe&f'l'-i. THAT,'K AEklL'T t*f Jiftlí_ tí-ÍS

30 N'RVi" nrwii!*»r tuTlirniTi «ru* rJinirv-, Cn«

tu r-.lLT.i .1 In eùii-rs. IjuI ______________9.DQ

fl S'v it*V"íLvi¡t cyklTid#r mir «Iwle», ai, ;Sít r>H -J.™;™--„ ------ .. 3.H

20 rl ¡i, ■ II11L Kiiil. V. B.I'E il?ikl.i ___________ 1.Ï3

31 • m>w twimli our ffcr-ie* as, a-i. ;îft til Iii- * nt-rWii] --------w--.--w~mmwmm.mm ?

MHik it n.«tiui Lu tflKÇ (vi I1Í1I. IW xur-a Mfd <-ih.-Jpïi fCrT |"'l.|Jp(P. fi fiusnij woods iw-Tn irtn iflIiviL apaclljr doubl»

bfcî. -.nJr1 ríi'i-.c*—flù h-Ii.-i'LI->n»__________ I.M

Turíiod djpj mítica Ifw #.-.h-nnf.n dcm&l* ei?n voit iMíi¿-tf v¿i¿üti:zz_______ir.—»zrz s fts

^TfrfteO TIB^i: "mt-Ii ^ Lh -:,r.lTT plui irni-.-

I- rii-JI. Mr> (MPi, TnoIlKM- «IBcicat_pO«Jbft,. -'I ÍlOí -■■■ i « j:iuí untiT muai t» .*Mji|íiíiJ via Kvpriia n-ilJt-fL, _ no fliJtllCf ÜII iKTHiunt«._

^TfrfteO TIB^i: "mt-Ii ^ Lh -:,r.lTT plui irni-.-

I- rii-JI. Mr> (MPi, TnoIlKM- «IBcicat_pO«Jbft,. -'I ÍlOí -■■■ i « j:iuí untiT muai t» .*Mji|íiíiJ via Kvpriia n-ilJt-fL, _ no fliJtllCf ÜII iKTHiunt«._

3. CERIUM: 15-PÜ1P* PUP". * fü* -m —m i.ÔO

(\U\>* t-ir _________________________________________1 a.OO

a. SEW TMQMFMGÍ DRUM UAOAZISEP. E«b- 3.S1 ir [ft fur tai-UM.

3tf, 10r«tH>i. »ü.ua fisr fl. fu»-H iD.ao Ta rjJJj IfcÜDtL OM.T WCKHJÙMAXa Mkdlilll •>»».

Ol', fl ii-_«.-„-ni! nr -. Esse______________________________________________3 O.OO

"!>i.i, IT ■ -r I "PK, ilaf-K______________________________________3.SO

UK- lU tnitfM-iJllrt f'"T _______m*.Mm. — mm.mmmmm 3ft.04

ENFIELD Ml917 NEW PARTS

Kiel* LPi'xrti

KjvtLi.rii ----------------------------- 1J» iO-OO

j' .Ui with Ctriltr. Hi* _________________ t.As io.iM

Pit Ii - Pili ____________________________ .SO 4.00

It 'Il 1-1 [Mp Bpclaiï_______________________ .23 2 Oiï

I'll ■ î'ÎDir-fe , , *mwmmmmmmm.M.m.mm_____ I.OO ■ .DO

Trljjftt-ri^ UcimtiU. alTlptJC>d

''iiiadiirit. n-'i PIKT^IÎ -_______________ i.oa m C-O

Il eia, r.uîip!«iw ui.n vu.-, iMi nop CHÏ L.b.i Bait ih.fl »prtfiC Jvil ft 40 «A.

Paru for RemtR0Oi7.

Itli-vrti H" It*, C-'lii;'|n1i. Pl^h J '>3

0 0

Post a comment