Wanted

WA st hl a iltiai.lt iiijTkTiJ cwi ptiaiii* oweui r, Al'l1 llif.lAH. J.iinVMI JI HS nililiu. I I Iirl.lrir ctrxlv.'e Iiilirhl arn¡n Uni m " i.|h- m Liu .sji] rirrll.ni r 1HJU, Aal'tnp rninim or Dial»*. Brill lln™i> Kama,

IVLjhLia. Kaiuii.

ILdlJKL ïû BIU1MITW Ll. [", 10 ln.1. lurnli. plain. .■ lib. foil anJ (lili iir tlHl Inl = -Lnr:l, ibUllll lm;;t!i PIlfÚM, Jolinnr nbtiUl. 11-in IL rUriii. IJgnli. .Vi-Uriah.

Ö l.lTTÎÂÂ |1L'l"FI> Irl Iront. Uni nbrifti, <harkln wanlad îahït>mn ifQlth, 2]'l, ici. Hii|iifJ Ait., ki i L Onn_f.

COLLMTOIt WAMÏ omn* HHmari, IViifM li ai Oui itih4. iun uni -irr.t itiLlnn. illitri.b. lJal:j vf Mm bUM, Cillliitnla

:..¡>tii TlJAir nUtALU »nULlni ÜÍÍIIIÍ S K. ëtirb™ It II 1 S*H»ini, T'nn.

r l'I.INIi D«JHLKfl: lin. :-. !l. in U, li. r 12 AI..III4 1or oil piov^i ÎEnipt lad plHH ciIm Lritinri cil Siidnlili. ^jri I1Ü0 h - k. olrcLorr. iLiieIt- Ltlipid Lui aniL Inillii ■ Hm inn. Ihr Sanikri-in Pnnpb. IjJijrwaitr. i'r-r i h i¡í. ll'li.

hïfï.K4 IllLlTIUll Enfler,k, aï i.i.r.l , --=1 a -

I. r nu. Pkhlk ïnnr: HimlM. n K IÍUI ^ifMH. l'b-.iu-ihlpMa 3. Pa. ________ _

i'HII.T l'ÄüVTlKlIit. OUI mil lltuilniEon pirniili« n-■ 11 r Wl o. LfTOE b- Lliiiu p I Li i oiAOf olhaff llsSmi jniL A11EI401 [¡IPU. Will ïri l> . PLamn ; <r 'L-r Elwt I- 1 mer rinwl UrLrulE Lekei ^ILnntiuEi.

0 0

Post a comment