Aseen Silytys

Sailyta aseesi aina ehdottomasti lataamattomana turvallisessa ja kuivassa pai-kassa, pois lasten ja asiaankuulumattomien ulottuvilta.

Mikali aseesi on varustettu KEY CONCEPTĀ® turvalukituksella, sailyta aseesi turvalukittuna aina, kun et halua kenenkaan pystyvan sita kayttamaan. KEY CONCEPTĀ® turvalukitus on Suomen aselain mukainen turvalukitus. KEY CONCEPTĀ® turvalukituksella varustetun aseen avaimien asiallinen kaytto ja sailytys ovat kokonaisturvallisuuden kannalta ratkaisevia. Avain on arvoesine ja sen joutuminen vieraisiin kasiin on kaikin tavoin estettava. Vara-avaimetja miden yhteyteen liitetty avainkoodilappu on syyta sailyttaa lukitussa turvakaapis-sa, josta ne on tarpeen tullen helppo loytaa. Sailyta patruunat aseista erillaan lukitussa paikassa.

0 0

Post a comment