Aseen Tunnistus

Jokainen Sako-ase on tunnistettavissa lukonkehyksen sivulla olevasta leimasta, josta ilmenee aseen tyyppi ja valmistusnumero (Kuva 1). Aseen kaliiperi ilme-nee piipun sivussa olevasta leimasta.

HUOM! Aseessa saa káyttáá vain kaliiperimerkinnán mukaisia patruunoi-ta. Káytá ainoastaan korkealaatuisia, tehdasvalmisteisia patruunoita.

Aseen lukko on pakkauksessa erillaan omassa suojapussissaan. Aseesi lukko on yksilollisesti sovitettu, eika sita turvallisuussyista saa vaihtaa toisen aseen samaltakaan nayttavaan lukkoon. Aseesi sarjanumeron kolme viimeista nume-roa on tasta syysta merkitty lukkoon (Kuva 2).

Mikali aseen lukon sidekappaleen takaosassa on nakyvissa avaimenreika (Kuva 3) tai avaimen nuppi (Kuva 4), on ase varustettu KEY CONCEPT® turvalukituksella. Lukitus estaa aseen kayttamisen ilman avainta, joten tutustu tarkoin sen toimintaan.

0 0

Post a comment