Kiikarin Kiinnitys Aseeseen

Kiikari voidaan kiinnittää uudelleen aseeseen kohdistuksen kärsimättä asetta-malla se jalkoineen kiinnityskiiloihinsa huolellisesti niin, että rajoitintappi (B) vastaa kunnolla vastinpintaansa ja kiristämällä sen jälkeen kiinnityspalojen kiinnitysruuvit riittävän kireälle.

KIIKARITÁHTÁIMELLÁ VARUSTETUN ASEEN KOHDISTUS Kun tahtainkiikari on tukevasti asennettu, ase on tarkkuutettava niilla patruunoil-la, joita aiot ampuessasi kayttaa. Huomaa, etta patruunoiden lentoratataulukot pitavat paikkansa vain silloin, kun ase on tarkkuutettu juuri niin kuin taulukoissa-kin. Lisaksi on huomattava, etta kahden erilaisen latauksen keskinaiset erot sa-masta aseesta eivat useinkaan noudata miden eroja ballistiikkataulukoissa. Tasta syysta ase on aina tarkkuutettava juuri sille lataukselle, jota aiotaan kayttaa.

Tarkkuutus on syyta aioittaa asettamaila ase vakaasti joliekin telineeile tai alus-talle lukko irroitettuna. Katso maaliin piipun lapi n. 25 - 30 m:n paahan. Koske-matta aseeseen katso, mihin kiikarin tahtainristikko osoittaa. Jos osoituspisteet poikkeavat, saada kiikarin osoitus samaan paikkaan kuin aseen piipun, seka si-vu- etta korkeussuunnassa. (Sama asia voidaan tehda myos kayttaen ns. kolli-maattoria, jolla todetaan piipun ja tahtainten samansuuntaisuus.) Vasta tallaisen alustavan silmamaaraisen kohdistuksen jalkeen kannattaa siir-tya lopputarkkuutukseen ampumalla esim. 100 - 150 m:n paasta. Parasta on ampua hyvalta tuelta, tukien ase joko etutukin alta tai etutukin ja peran alta esim. hiekkapussien varaan. Ala koskaan tue asettasi piipusta tai ammu kovaa alus-taa tukena kayttaen, kaynti voi olla mita tahansa. Noudata kiikaritahtaimen ohjeissa annettuja saatoarvoja ja ohjeita.

0 0

Post a comment