Lukon Purku Ja Kokoonpano

Lukon purkaminen ei yleensa ole tarpeellista, mutta jos on oletettavissa, etta lu-kon sisalle on valunut oljya, joka on jaykistynyt, pitaa lukko puhdistaa. Varsinkin, jos asetta aiotaan kayttaa pakkasella, on lukon puhdistus valttamatonta. Mikali ase on varustettu KEYCONCEPT®turvalukituksella, lukko voidaan avata ja irroittaa ainoastaan turvalukituksen ollessa avattuna.

Kun lukko on irrotettu aseesta, iskurikokonaisuus irrotetaan lukosta kiertamalla sita sidekappaleesta myotapaivaan, kunnes sidekappaleen salpakorokkeet ir-toavat lukkorungosta ja sidekappale ponnahtaa taaksepain. Sidekappale ja is-kuri jousineen ja jousen ohjaimineen ovat taman jalkeen poistettavissa lukosta. Taman enempaa ei lukkoa yleensa ole tarpeen purkaa sen puhdistamiseksi. Kun lukko on puhdistettu, se kootaan painvastaisessa jarjestyksessa. KEY CONCEPT®turvalukituksella varustetun lukon turvalukituksen on oltava avattuna (punainen merkkitapla nakyvissa) lukkoa koottaessa. Iskuri jousineen ja jousen ohjaimineen tyonnetaan sidekappaleen avulla tilaansa siten, etta virityskap-pale on lukonkammen vastakkaisella puolella ja sidekappaleen salpakorokkeet osuvat lukkorungon takaosan laajennuksessa sijaitseviin tiloihinsa (Kuva 12).

Tämän jälkeen iskujousi viritetään painamalla sidekappaletta lukkorunkoa kohti, kunnes sen etupinta koskettaa lukkoon, ja kiertämällä sidekappaletta vastapäi-vään, kunnes virityskappaleen nokka pysähtyy ennen viritysnousua olevaan le-pokoloonsa (D kuva 13).

+1 -1

Post a comment