Patruunat

HUOM! Varmistu aina, etta káytát aseessasi oikeankaliiperisia patruunoi-ta. Káytá ainoastaan korkealaatuisia, tehdasladattuja patruunoita. Itsela-dattujen, kásinladattujen, uudelleenladattujen tai muitten ei-standardien patruunoiden káyttó saattaa aiheuttaa vaurioita aseelle ja vakavia vahin-koja ampujalle ja sivullisille, eiká takuu vastaa niiden káytóstá aiheutu-neista vaurioista ja vahingoista. Virheelliset lataukset voivat olla erityisen vaarallisia. Káytá aina patruunoita, jotka ovat kansainválisten tarkastuslai-tosten (SAAMI tai CIP) vaatimusten mukaisia.

Ala kayta likaisia, markia, syopyneita, lommoontuneita tai muuten vaurioituneita patruunoita. Ala oljya patruunoita. Kaikki edellamainitut asiat tekevat patruu-noista vaarallisia, ja voivat aiheuttaa vaurioita aseelle seka vahinkoa ampujalle.

0 0

Post a comment