Sako Rh Bruksanvisning

INNEHALL sida

Index 12

Handhavande av vapnet 12

Tillverkningsnummer/kaliber 12

Forvaring av vapnet 12

Allmânt 12

Gôr detta innan du bôrjar anvânda vapnet 13

KEY CONCEPT® sâkert lâssystem 13

Anvândning 13

Justering av riktmedel 13 Montering och anvândning av SAKO-kikarfasten 14

Magasinet 15

Standardtrycket 15

Snâlltryck 15

Isartagning och ihopsattning av slutstycket 16

Rengôring efter anvândning 16

Skôtsel av stocken 16

Ytterligare nycklar 16

Allmân information 17

Patent 17

Tekniska data 48

Sprângbild 49

Reservdelar 56-61

0 0

Post a comment