Tillverkningsnummer Kaliber

Tillverkningsnumret är instämplat pâ lâdans vänstra sida medan kalibern anges pâ pipans vänstra sida strax framför lâdan (Bild 1).

OBS! Kontrollera att ammunitionen är lämplig för pipans kaliber. Använd endast fabriksladdade patroner av hög kvalitet.

Slutstycket ligger i förpackning avskild i sin egen skyddspâse. Slutstycket är in-dividuellt inpassat till ditt vapen, och av säkerhetsskäl det kan inte ersättas med ett likadant slutstycke frân ett annat vapen. Därför är tre sista nummer frân tillverkningsnumret etsattill slutstyckshandtaget. (Bild 2).

Om Du kan se nyckelhâlet (Bild 3) eller knoppen pâ nyckeln (Bild 4) vid ändan pâ slutstycksmuttern, sä är Ditt vapen försett med KEY CONCEPT® säkert lâssystem. Lâssystemet förhindrar att vapnet används utan nyckel, sâ se till att Du omgâende lär Dig hur det skall användas.

0 0

Post a comment