Allmn Information

I den nya generationens SAKO modell 85 har moderna tillverkningsmetoder och SAKO:s traditioner sammanfôrts; resultatet ar ett akta traditionellt hant-verk. Sarskild vikt har lagts vid sakerhet och pàlitlighet. Alla SAKO 85 gevar har en sakringsanordning, som gôr det môjligt att ladda och plundra vapnet medan det ar sakrat. Dessutom har alla modeller en kon-trollerad patronmatning som garanterar att matningen till patronlaget sker sakert i alla situationer, och ett sakert sparrsystem for magasinet som fôrhindrar att magasinet frigôrs av misstag. Modellserien inkluderar aven allvaders-mo-deller av Stainless steel med den nyaste teknikens syntetstock. Alla modeller ar fôrsedda med ett lôstagbart clipmagasin. Patronutkastningen sker med en funktionssaker, mekanisk utkastare. En stark, fôrlangd rekylklack ar monterad i framstocken. Alla modeller kan levereras med snalltryck som extra tillbehôr.

0 0

Post a comment