Aseen Kyttnotto

Luodikko on tehtaalla suojattu aseóljyllá, joka puhdistetaan pois ennen aseen káyttóónottoa.

- Lukko ja lukonkehyksen sisápuoli puhdistetaan pyyhkimállá ne kankaalla tai puhdistustupolla liiasta oljystá.

- Puhdista patruunapesá oljystá. Puhdista senjálkeen piippu oljystá tyóntámál-lá kuiva puhdistustuppo PERÁPÁÁSTÁ piipun lápi.

-Tarkista lukon kannantilan ja sulkuolkien puhtaus. Huomaa kuitenkin, ettá sulkuolat (A), viritysnousu (B) ja virityskappaleen nokka (C) ovat voideltuja (Kuva 2).

- Tarkista, ettá táhtáimet ovat puhtaat ja kunnolla kiinnitetyt.

-Tarkista kiinnitysruuvien 1 ja 2 kireys (Kuva 1) aseen mukana toimitetulla Nr 25 Torx-avaimella.

- Tarkista aseen irtipedatun piipun ja tukin válinen sovite. Noin 0.5 mm:n pape-risuikaleen tulee liikkua vapaasti tukin ja piipun válissá koko piipun matkalla.

- Tyónná lukko lukonkehykseen ja tee latausliike todetaksesi, ettá mekanismi toimii moitteettomasti.

- Lukko voidaan irrottaa aseesta, kun lukkoa vedetáán taaksepáin ja painetaan samalla lukonpidáttájáá (D Kuva 5).

Yllámainittujen tarkistusten jálkeen aseesi on valmis henkilókohtaista kohdis-tusammuntaa tai kiikaritáhtáimen asennusta varíen.

HUOM! Mikáli Sinulla on, luettuasi támán káyttóohjeen, jotain kysyttáváá aseesi huollosta, toiminnasta tai káytóstá, ota yhteyttá kauppiaaseesi tai suoraan tehtaalle. Ennen kuin káytát asettasi, tutustu perusteellisesti sen káyttóón ja toimintaan seká turvalliseen aseen kásittelyyn yleensá.

0 0

Post a comment