Aseen Toiminta

HUOM! Alá koskaan lataa asettasi ennen kuin olet valmis aloittamaan am-munnan. Poista aina patruunat aseesta heti, kun lopetat ammunnan. Alá koskaan ylitá aitaa, hyppáá ojan yli tai kiipeá puuhun tai ampumatorniin ladatun aseen kanssa.

VAROITUS! Varmista aina, ettá piippu on vapaa kaikista esteistá, kuten vesi, lumi, jáá jne, ennen aseen lataamista. Ampuminen aseella, jonka pii-pussa on este, saattaa aiheuttaa vakavia vaurioita aseelle ja ampujalle.

- Latausliike tehdáán kuten normaalilla kampilukkoisella aseella. Lukko ava-taan nostamalla ensin lukon kammesta ylóspáin ja vetámállá sen jálkeen lukkoa taaksepáin. Tyónnettáessá kammesta eteenpáin syóttáá lukkorungon etu-páá patruunan patruunapesáán ja kampea alas painettaessa lukko sulkeutuu ja ase virittyy.

- Varmistin on kaksitoiminen. Taka-asennossaan se estáá laukaisun ja lukitsee lukon kammen ala-asentoonsa. Etuasennossa varmistin on pois pááltá (ase varmistamaton), jonka merkiksi on nákyvissá punainen táplá (E Kuva 5). Jos lisáksi lukon iskuri on vireessá, nákyy lukon takaa iskurin virityksen varoitustáplá (F). Tállóin ase on ampumavalmis.

Turvallisuussyistá on varmistimen toimintaan liitetty, sen etupuolelle, vipu (G), jota painamalla lukonkammen lukitus vapautuu ja ase voidaan ladata tai tyh-jentáá varmistettuna.

HUOM! Mekaaninen varmistin on tarkoitettu estämään aseen laukeami-nen painettaessa liipasinta tahattomasti. Mekaaninen varmistin ja aseen muut turvallisuusvarusteet estävät ainoastaan osittain aseen laukeami-sen muista syistä. Varmistin on ainoastaan mekaaninen laite. Se ei kor-vaa aseen turvallista käsittelyä.

0 0

Post a comment