Aseen Tunnistus

Jokainen Sako-ase on tunnistettavissa lukonkehyksen sivulla olevasta leimas-ta, josta ilmenee aseen tyyppi ja valmistusnumero (Kuva 1). Aseen kaliiperi il-menee piipun sivussa olevasta leimasta.

HUOM! Aseessa saa káyttáá vain kaliiperimerkinnán mukaisia patruunoi-ta. Káytá ainoastaan korkealaatuisia, tehdasvalmisteisia patruunoita.

Aseen lukko on pakkauksessa erilláán omassa suojapussissaan. Aseesi lukko on yksilóllisesti sovitettu, eiká sita turvallisuussyistá saa vaihtaa toisen aseen samaltakaan náyttáváán lukkoon. Aseesi sarjanumeron kolme viimeistá nume-roa on tástá syystá merkitty lukkoon (Kuva 2).

0 0

Post a comment