Aseen Turvallinen Ksittely

Ennen kuin tartut aseeseen tutustu huolellisesti kaikkiin tássá káyttóohjeessa esitettyihin turvallisuusohjeisiin.

Aina, kun otat aseen káteesi, avaa sen lukko ja varmistu, ettei ase ole ladattu. Lataa ase vasta ennen ampumista tai jahdissa, ja poista patruunat, kun niitá ei enáá aseessa tarvita.

Pida aina aseen piippu osoitettuna turvalliseen suuntaan. Kaikkia aseita, myós lataamattomia, on kásiteltává varovasti. Muista, ettá useimmat onnettomuudet ovat tapahtuneet "TYHJÁLLÁ" aseella.

VAROITUS! Alá ammu ellet ole ehdottoman varma kohteesta, jota ammut ja mita on sen takana. Muista, ettá aseestasi láhtevá luoti saattaa aiheut-taa vakavia vammoja tai vaurioita jopa 8 kilometrin etáisyydellá.

0 0

Post a comment